Satorralaiak Itsasertzetako Ordezkaritzari eskaera egin dio gaur/ Satorralaia ha dirigido hoy una petición al Servicio de Costas solicitando la suspensión del permiso otorgado para la ejecución del Metro bajo la Concha

SATORRALAIAK ITSASERTZETAKO GIPUZKOAKO ORDEZKARITZARI ESKAERA EGIN DIO GAUR, DONOSTIAKO METROAREN TUNELA  KONTXAREN AZPIAN ERAIKITZEKO KOSTEN BAIMENA BERTAN BEHERA UTZ DEZAN:

SATORRALAIA HA DIRIGIDO HOY UNA PETICION AL SERVICIO DE COSTAS SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DEL PERMISO OTORGADO PARA LA EJECUCION DEL METRO BAJO LA CONCHA:

1.EUSKARA

2.CASTELLANO

Satorralaia bizilagunen mugimenduak txosten bat helarazi dio gaur Itsasertetako Gipuzkoako Ordezkaritzari, Donostiako Metroaren Kontxako tunelaren zulaketan joan den ekainaren 5ean gertatu den ezbehar larriaren ondorioak aintzat hartuta, obra hori Kontxako badiaren itsas-azpian eraiki ahal izateko Espainiako Kosten eta Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Orokorrak eman zuen “kosten baimena” bertan behera utz dezan eskatzeko. Satorralaiak eskaeran dioenez, Itsasertzetako Gipuzkoako Ordezkaritzak ezinbestean egin behar du obraren kontrola, ezbehar honen ondorioek agerian jarri baitute Proiektuan gabezia garrantzitsuak daudela Kontxako badiaren lurpean tunela zulatzeak hondartzako itsas-lur eremu publikoan, pasealekuetan eta inguruko hirigunean dakartzan arriskuen eta kalteen ebaluaketari dagokionean, baita  bizilagun eta herritarrengan gerta daitezkeen kalte larrien inguruan ere.

Atxikita bidaltzen dizuegu Itsasertzetako Gipuzkoako Ordezkaritzari zuzendu diogun eta Espainiako Kosten eta Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Orokorrari ere helaraziko diogun eskaera. Halaber, ekainaren 5eko ezbeharraren argazkiak, idatzian aipagai diren prentsa informazioakirudi grafiko bat (Kontxako tunelera ur-filtrazio larria gertatu den puntua eta Zubieta kaleko 8. eraikinaren kokapena erakusten ditu planoak), eta  Espainiako Kosten eta Itasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Orokorrak 2017ko ekainaren 14ean emandako “kosten bamienean” ezarritako “BALDINTZAK” zehazten ditueneko bi orrialdeen kopiak jasotzen dira dokumentuan.

Satorralaia bizilagunen mugimendua

Harremanetarako tlfnoa: 695715510

Informazio gehiago: satorralaia.wordpress.com

SATORRALAIA HA DIRIGIDO HOY UNA PETICION AL SERVICIO DE COSTAS SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DEL PERMISO OTORGADO PARA LA EJECUCION DEL METRO BAJO LA CONCHA:

El movimiento vecinal Satorralaia ha dirigido hoy al Servicio Provincial de Costas en Gipuzkoa un documento en el que se exponen los hechos de los que se ha tenido conocimiento en relación al siniestro causado el pasado 5 de junio por las obras de perforación del túnel de la Pasante de Metro bajo la playa de La Concha y se solicita la suspensión de la adscricpión de los terrenos del dominio público marítimo-terrestre otorgada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a favor del Gobierno Vasco con destino a la ejecución de esta gran infraestructura bajo el subsuelo marino de la bahía. Satorralaia señala en el documento que, en cualquier caso, el Servicio Provincial de Costas en Gipuzkoa debe ejercer el control de la obra, puesto que las consecuencias del siniestro ponen de manifiesto que existen graves deficiencias de evaluación en el Proyecto respecto a los riesgos y efectos que derivan de la perforación del túnel bajo el subsuelo marino de la bahía de La Concha sobre el dominio público marítimo-terrestre de la playa, los paseos, el entorno urbano circundante, y sobre sus usuarios y vecinos.

Adjuntamos la solicitud PETICION AL SERVICIO DE COSTAS dirigida hoy al Servicio de Costas y que remitiremos igualmente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. El documento aporta asimismo fotos del siniestro sucedido el pasado 5 de junio, informaciones de prensa que se citan en el escrito, una representación gráfica indicando el punto del trazado donde según los datos aportados por los responsables de la obra se ha producido la grave filtración de aguas al túnel y la localización del edificio afectado de la calle Zubieta nº 8, asi como una copia de las páginas 5 y 6 (apartado “CONDICIONES”) de la Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de 14 de junio de 2017, relativa a las condiciones que se establecen en dicha resolución respecto a la adscripción de terrenos del dominio público marítimo-terrestre con destino a la ejecución de la pasante de Metro bajo la playa de La Concha.

Movimiento vecinal Satorralaia

Tlfno de contacto: 695715510

Más información: satorralaia.wordpress.com 

(INFO pleno municipal) Udal-Gobernuak mozioa atzera bota du/ El Gobierno municipal rechaza la moción + Satorralaiaren galderak Donostiako Udal Gobernuari / Preguntas de Satorralaia al Gobierno municipal

Udal-Gobernuak mozioa atzera bota du/  El Gobierno municipal rechaza la moción

SATORRALAIAREN GALDERAK DONOSTIAKO UDAL GOBERNUARI:

PREGUNTAS DE SATORRALAIA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE DONOSTIA: 

1.EUSKARA

2.CASTELLANO

Satorralaia bizilagunen mugimenduak Donostiako Metroaren obrak erabat geldiaraz daitezen aldarrikatzeko elkarretaratzea egin du gaur goizean Udaletxearen aurrean, eta zenbait pertsonak “Metroari STOP” banderolak zabaldu dituzte Udal-Batzarraren aretoan, metroaren auziari buruz Elkarrekin-Donostia talde politikoak aurkeztu duen mozioa eztabaidatu den bitartean.

MOZIOA: Metroaren obren jarraipen batzordea bildu dadin eskatu duen mozioarekin bat egin dute Elkarrekin, EH Bildu eta PPren zinegotziek, baina  atzera bota dute PNV eta PSOEk.

Horrenbestez, egungo Udal Gobernuaren jarrera berriro salatu nahi du Satorralaiak, Metroaren obra sustatzen duten ETS eta Eusko Jaurlaritzaren menpeko morrontza lotsagarria erakusten duelako. Honi dagokionean, galdera hauek egiten ditugu bestalde:

– Zergatik onartzen du Udalak Metroaren obrak hirigunean eragindako ingurumen eraso etengabea?

– Zergatik eman zuen Udalak Metroa Kontxako hondartzaren azpian eraiki ahal izateko kosten baimenaren aldeko txostena?

– Zergatik ez du hiriko Dbus defendatzen Euskal Gobernuak Metroaren proiektuan aurrikusten dituen autobus zerbitzuen murrizketen aurrean?

– Zergatik onartzen du hiriko eraikinetan azpiegitura-lan handi hori egiteak sor ditzakeen kalteen inguruan Eusko Jaurlaritzak inongo azterketarik ez egitea?

– Zergatik ez ditu aitortzen obra tzar honek pertsonen segurtasunarentzat eta hiriaren osotasunarentzat dakartzan arriskuak eta gerta daitezkeen egoeren larritasuna, joan den ekainaren 5ean Zubieta kalean gertatu den ezbehar larriak agerian jarri duenez?

– Zergatik ukatu zuen Nekane Arzallus hirigintza zinegotziak Zubieta kaleko ezbeharrak Metroaren obrarekin duen zerikusia?

Noren interesak defendatzen ditu Udalak, Euskal Gobernuaren eta enpresa eraikitzaileen interesak ala Donostiako herritarrenak?

Satorralaia bizilagunen mugimendua  

Informazio gehiago: www.satorralaia.wordpress.com

El Gobierno municipal rechaza la moción

PREGUNTAS DE SATORRALAIA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE DONOSTIA: 

El movimiento vecinal Satorralaia ha realizado hoy una concentración en el ayuntamiento para reclamar la paralización total de las obras de la pasante de Metro ante la celebración del Pleno municipal. Varias personas han desplegado en el salon de plenos banderolas contra el Metro mientras se producía el debate sobre la moción presentada por Elkarrekin-Donostia sobre la cuestión del Metro.

MOCION: La moción solicitaba la convocatoria de la comisión de seguimiento de las obras del Metro y ha recibido el apoyo de los concejales de Elkarrekin, EH Bildu y PP, pero ha sido rechazada por los votos contrarios del PNV y del PSOE.

Satorralaia quiere por tanto denunciar nuevamente la actitud del actual Gobierno municipal porque viene mostrando un total servilismo hacia los intereses del Gobierno Vasco que promueve el Metro. A este respecto preguntamos:

– ¿Por qué tolera el Ayuntamiento la permanente agresión ambiental que generan las obras del Metro en la ciudad?

– ¿Por qué informó favorablemente el Ayuntamiento a la concesión del permiso de costas para la ejecución del Metro bajo la playa de la Concha?

– ¿Por qué no defiende a la municipal Dbus frente a los recortes de servicios en autobus planteados por el Gobierno Vasco en el proyecto del Metro?

– ¿Por qué admite la ejecución de esta gran infraestructra sin que el Gobierno Vasco haya realizado ningún estudio sobre la afección de las obras en los edificios próximos al trazado?

– ¿Por qué pretende ignorar la gravedad de las situaciones que pueden plantearse para la seguridad de las personas y la integridad urbanística de Donostia con nuevos siniestros como el sucedido el pasado día 5 de junio en la calle Zubieta?

– ¿Por qué declaró la concejala de Urbanismo Nekane Arzallus que el siniestro no tenía nada que ver con las obras del Metro?…

– ¿Los intereses de quien defiende el Gobierno municipal, del Gobierno Vasco y de las empresas constructoras o de los vecinos/as de Donostia?

Movimiento vecinal Satorralaia 

Más información: www.satorralaia.wordpress.com

Satorralaiaren galderak Donostiako Udal Gobernuari / Preguntas de Satorralaia al Gobierno municipal de Donostia

SATORRALAIAREN GALDERAK DONOSTIAKO UDAL GOBERNUARI:

PREGUNTAS DE SATORRALAIA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE DONOSTIA: 

1.EUSKARA

2.CASTELLANO

Satorralaia bizilagunen mugimenduak Donostiako Metroaren obrak erabat geldiaraz daitezen aldarrikatzeko elkarretaratzea egingo du gaur goizeko 11etan Udal-Batzarraren aurrean (Bulebar/ Hernani kalearen izkinean). Gainera, egungo Udal Gobernuaren jarrera salatzen dugu, Metroaren obra sustatzen duten ETS eta Eusko Jaurlaritzaren menpeko morrontza lotsagarria erakusten duelako. Honi dagokionean, galdera hauek egiten ditugu:

– Zergatik onartzen du Udalak Metroaren obrak hirigunean eragindako ingurumen eraso etengabea?

– Zergatik eman zuen Udalak Metroa Kontxako hondartzaren azpian eraiki ahal izateko kosten baimenaren aldeko txostena?

– Zergatik ez du hiriko Dbus defendatzen Euskal Gobernuak Metroaren proiektuan aurrikusten dituen autobus zerbitzuen murrizketen aurrean?

– Zergatik onartzen du hiriko eraikinetan azpiegitura-lan handi hori egiteak sor ditzakeen kalteen inguruan Eusko Jaurlaritzak inongo azterketarik ez egitea?

– Zergatik ez ditu aitortzen obra tzar honek pertsonen segurtasunarentzat eta hiriaren osotasunarentzat dakartzan arriskuak eta gerta daitezkeen egoeren larritasuna, joan den ekainaren 5ean Zubieta kalean gertatu den ezbehar larriak agerian jarri duenez?

– Zergatik ukatu zuen Nekane Arzallus hirigintza zinegotziak Zubieta kaleko ezbeharrak Metroaren obrarekin duen zerikusia?

Noren interesak defendatzen ditu Udalak, Euskal Gobernuaren eta enpresa eraikitzaileen interesak ala Donostiako herritarrenak?

Satorralaia bizilagunen mugimendua  

Informazio gehiago: www.satorralaia.wordpress.com

PREGUNTAS DE SATORRALAIA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE DONOSTIA: 

El movimiento vecinal Satorralaia realizará hoy a las 11h una concentración en el ayuntamiento (esquina del boulevard con la calle Hernani) para reclamar la paralización total de las obras de la pasante de Metro. Denunciamos además la actitud del actual Gobierno municipal porque viene mostrando un total servilismo hacia los intereses del Gobierno Vasco que promueve el Metro. A este respecto preguntamos:

– ¿Por qué tolera el Ayuntamiento la permanente agresión ambiental que generan las obras del Metro en la ciudad?

– ¿Por qué informó favorablemente el Ayuntamiento a la concesión del permiso de costas para la ejecución del Metro bajo la playa de la Concha?

– ¿Por qué no defiende a la municipal Dbus frente a los recortes de servicios en autobus planteados por el Gobierno Vasco en el proyecto del Metro?

– ¿Por qué admite la ejecución de esta gran infraestructra sin que el Gobierno Vasco haya realizado ningún estudio sobre la afección de las obras en los edificios próximos al trazado?

– ¿Por qué pretende ignorar la gravedad de las situaciones que pueden plantearse para la seguridad de las personas y la integridad urbanística de Donostia con nuevos siniestros como el sucedido el pasado día 5 de junio en la calle Zubieta?

– ¿Por qué declaró la concejala de Urbanismo Nekane Arzallus que el siniestro no tenía nada que ver con las obras del Metro?…

– ¿Los intereses de quien defiende el Gobierno municipal, del Gobierno Vasco y de las empresas constructoras o de los vecinos/as de Donostia?

Movimiento vecinal Satorralaia 

Más información: www.satorralaia.wordpress.com

Ostegunean Donostiako Udal-Batzarran elkarretaratzea/ Satorralaia convoca una concentración ante el Pleno municipal del jueves

SATORRALAIAK OSTEGUNEAN ELKARRETARATZEA DEITU DU DONOSTIAKO UDAL-BATZARRAREN AURREAN METROAREN OBRAK ERABAT GELDI DITZATELA ESKATZEKO:

SATORRALAIA CONVOCA EL JUEVES UNA CONCENTRACIÓN ANTE EL PLENO MUNICIPAL DE DONOSTIA PARA EXIGIR LA PARALIZACION TOTAL DE LAS OBRAS DEL METRO: 

1. EUSKARA

2. CASTELLANO

Satorralaia bizilagunen mugimenduak elkarretaratzea egingo du datorren ostegunean Donostiako Udal-Batzarraren aurrean, hain zuzen ere joan den ekainaren 5ean Zubieta kalean gertatu den ezbehar larria dela-eta Metroaren obrak erabat geldiaraz daitezen aldarrikatzeko. Beraz, goizeko 11etatik 11’30etara Udaletxearen ondoan –Bulebarraren eta Hernani kalearen izkinean– egingo den elkarretaratzera biltzeko deitzen dugu. Ondoren udal-plenoen aretora igoko gara, Metroaren auzian Elkarrekin-Podemos taldeak aurkeztu duen mozio baten harira talde politikoen artean sortuko den eztabaida bertatik bertara jarraitzeko (esan digutenez, udal-aretora sar daitekeen herritarren kopurua 20 pertsonara mugatuta dago, COVID-19a dela eta hartu diren neurrien ondorioz).

Udaletxean egingo dugun kontzentrazioaren bidez, Satorralaiak egungo Udal Gobernuaren jarrera salatu nahi du. Zergatik ez du Udalak Donostiako herritarren interesak defenfatzeko ezertxo ere egiten? Zergatik onartzen du Metroaren obrak hirigunean eragindako ingurumen eraso etengabea? Zergatik onartzen du hiriko eraikinetan azpiegirura-lan handi hori egiteak sor ditzakeen kalteen inguruan Eusko Jaurlaritzak inongo azterketarik ez egitea? Noiz arte ez ditu aitortuko obra tzar honek pertsonen segurtasunarentzat eta hiriaren osotasunarentzat dakartzan arriskuak eta gerta daitezkeen egoeren larritasuna, Zubieta kaleko ezbeharrak agerian jarri duenez? Zergatik ukatu zuen Nekane Arzallus hirigintza zinegotziak Zubieta kaleko ezbeharrak Metroaren obrarekin duen zerikusia?… Gure ustez, Metroaren obra sustatzen duten ETS eta Eusko Jaurlaritzarekiko Udalak agertzen duen morrontza lotsagarriaren erkusle dira esandako guztiak.

Satorralaiak aipamen berezia egin nahi dio bestalde ELA sindikatuak “langileen eta herritarren segurtasunagatik Donostiako Metroaren lanak berehala gelditzeko” Lan Ikuskaritzan  aurkeztu duen eskaerari. Sindikatuak ohartarazi duenez, “ondorio azkoz ere larriagoak izan ditzaketen istripuak gertatzeko arrisku handia dago”, eta bideo ikusgarri bat ere eman du argitara, hain zuzen ere ekainaren 5ean Kontxako lurpeko tunelaren zulaketa-lanak urperatuta utzi dituen ezbehar larriaren irudiekin. Bideo hori honako lotunean dago:

https://www.ela.eus/eu/albisteak/prekaritatea-obra-publikoetan

Datorren ostegunean Metroaren obrak erabat geldi ditzatela aldarrikatuko dugu beraz Udal-Batzarraren aurrean.

Satorralaia bizilagunen mugimendua  

Harremanetarako tlfnoa: 695715510

Informazio gehiago: www.satorralaia.wordpress.com

SATORRALAIA CONVOCA EL JUEVES UNA CONCENTRACIÓN ANTE EL PLENO MUNICIPAL DE DONOSTIA PARA EXIGIR LA PARALIZACION TOTAL DE LAS OBRAS DEL METRO: 

El movimiento vecinal Satorralaia realizará el próximo jueves día 25 de junio una concentración ante el Ayuntamiento de Donostia para trasladar al Pleno municipal la reivindicación de paralización total de las obras de la pasante de Metro tras el siniestro sucedido el pasado 5 de  junio en la calle Zubieta. Llamamos por ello a participar en la concentración que tendrá lugar de 11h a 11’30h  junto al Ayuntamiento –en la esquina del Boulevard con la calle Hernani. A continuación nos dirigiremos al salón de plenos para presenciar el debate que se producirá entre los grupos políticos en torno a una moción del grupo Elkarrekin-Podemos sobre el asunto del Metro (nos informan que la entrada de público al salón de plenos está limitado a 20 personas debido a las medidas adoptadas por la COVID-19).

Con la concentración del jueves en el Ayuntamiento, Satorralaia quiere denunciar la actitud del actual Gobierno municipal. ¿Por qué no hace nada en defensa de los intereses de los/as vecinos/as de Donostia? ¿Por qué tolera el Ayuntamiento la permanente agresión ambiental que generan las obras de la pasante de Metro en la ciudad? ¿Por qué admite que la ejecución de esta gran infraestructra se lleve a cabo sin que el Gobierno Vasco haya realizado ningún estudio sobre la afección de las obras en los edificios próximos al trazado? ¿Hasta cuando pretende seguir ignorando la gravedad de las situaciones que pueden producirse para la seguridad de las personas y la integridad urbanística de Donostia con posibles siniestros como el sucedido en la calle Zubieta? ¿Por qué declaró la concejala de Urbanismo Nekane Arzallus que el siniestro no tenía nada que ver con las obras del Metro?… Consideramos que todo ello pone de manifiesto el absoluto servilismo del ayuntamiento respecto a los intereses de ETS y del Gobierno Vasco.

Satorralaia quiere por otra parte hacerse eco de la demanda presentada por el sindicato ELA ante la Inspección de Trabajo solicitando la paralización inmediata de las obras por “concurrir riesgo grave e inminente tanto para los trabajadores como los ciudadanos”. El sindicato advierte de que “existe una alta probabilidad de que puedan reproducirse accidentes con consecuencias mucho más graves” y ha hecho público un vídeo sobre la inundación del túnel en ejecución bajo la zona marítima de la Concha sucedida el 5 de junio. El video se encuentra en este enlace:

https://www.ela.eus/eu/albisteak/prekaritatea-obra-publikoetan

El próximo jueves volveremos por tanto a exigir la paralización total de las obras ante el Pleno municipal.

Movimiento vecinal Satorralaia 

Tlfno de contacto: 695715510

Más información: www.satorralaia.wordpress.com

ELAk Donostiako Metroaren obrak salatu ditu Lan Ikuskaritzan, langileentzako arriskua dela eta / ELA denuncia ante la Inspección de Trabajo las obras del Metro de Donostia ante el riesgo para los trabajadores

ELAk Gipuzkoako Lan Ikuskaritzan salatu duenez, joan den ostiralean, ekainak 5, luizia izan zen obretan, eta Donostiako Metroko langileen segurtasuna arriskuan jarri zen. Bideoan tunela urez bete zuen urbide indartsu bat ikus daiteke. Gauzak horrela, ELAk obra berehala geldiaraztea eskatu du, “obra egiten duen enpresatik kanpoko adituek benetan gertatutakoaren txostena egin arte”.

Denuncia el desprendimiento producido en las obras del Metro de Donostia el pasado viernes, 5 de junio, y que puso en riesgo la seguridad de los trabajadores que se encontraban allí. En el video se aprecia que una potente vía de agua inundó el tunel. Ante lo ocurrido, ELA exige la paralización inmediata de la obra hasta que ese realice un informe “de lo realmente sucedido por expertos ajenos a la empresa que ejecuta la obra”.

Prekarietatea obra publikoetan – ELA

Obrak erabat gelditzeko aldarrikatu dute Kontxan / Protesta realizada hoy en La Concha para exigir la paralización total de las obras del Metro

IMG-20200621-WA0007METROAREN OBRAK ERABAT GELDITZEKO  ALDARRIKATU DUTE KONTXAN:

Argazkiak atxikita bidaltzen ditu

PROTESTA EN LA CONCHA PARA EXIGIR LA PARALIZACION TOTAL DE LAS OBRAS DEL METRO:

Adjuntamos fotos 

1.EUSKARA

2.CASTELLANO

Jende ugari bildu da gaur goizean Donostiako Metroaren tunela hondartzaren azpian zulatzen ari direla salatzeko eta joan den ekainaren 5ean Zubieta kalean gertatu den ezbehar larria dela-eta obrak erabat geldiaraz ditzatela aldarrikatzeko Kontxako Pasealekuan egin diren ekintzetan eta elkarretaratzean. Goizeko 10’30tatik aurrera informazio-gune bat jarri da erlojuetan, eta 11’30etan hamarnaka lagunek aldarrikapen ekintza deigarria egin dute, hondartzan “EROKERIA GELDITU!” “METROAREN OBRAK ORAIN KONTXAREN AZPIAN” eta “METRO: PARALIZACION TOTAL” zioten pankartak zabalduta eta “Metroari STOP” jarrita duten aterki horiak eskuetan hartuta.  Ekintza honen ondoren, Ramon Agirre aktoreak “obrako injenieru-Tekniko” baten antzespena egin du paealekuan, metroaren obrari buruz azalpen sinesgaitzak emanez. Protestari amaiera emateko, 200 lagun inguru bildu dira eguerdiko 1etan  obren erabateko geldiarazpena eskatzeko egindako kontzentrazioan.

Atxikita bidaltzen ditugu 3 argazki: 1) Manifestari talde bat Kontxako hondartzan pankarta bati eusten. 2) Ramon Agirreren antzespena . 3)Amaierako elkarretaratzea.

Gaurko ekintzan Metroaren obrako langile Victor Riffo hitza hartzekoa zen, obran jasaten duten esplotazioa eta obraren erabateko segurtasun  falta salatzeko. Alabaina, azken oduetan familiar bat artatu behar izan du ospitalean, eta ezin izan du gaurko ekintzan partehartu.

Gaurko protestaren ondoren, datorren ostegunean Donostiako Udaletxean egingo den Udal-Batzarrera Metroaren obrak erabat gelditzeko aldarrikapena  eramango du Satorralaia bizilagunen mugimenduak. Deialdi zehatzagoa zabalduko dugu.         

Gaurko protestaren inguruan informazio gehiago aurkituko duzue joan den ostegunean eman genuen prentsaurrekoaren informazioan (atxikita bidaltzen dugu hori).

 Satorralaia bizilagunen mugimendua

Harreanetarako tlfnoa: 695715510 / Emaila: satorralaia@gmail.com

PROTESTA EN LA CONCHA PARA EXIGIR LA PARALIZACION TOTAL DE LAS OBRAS DEL METRO: 

Numerosas personas han participado en las acciones y en la concentración de protesta realizadas esta mañana en el Paseo de la Concha para denunciar la perforación del túnel de la pasante de Metro bajo la playa y exigir la paralización total de la obras tras el siniestro sucedido el pasado 5 de junio en la calle Zubieta. Las actividades han dado comienzo a las 10’30h con la instalación de un puesto informativo en los relojes. A las 11’30h decenas de personas han llevado a cabo una llamativa acción reivindicativa en la playa colocando sobre la arena varias pancartas con los lemas “EROKERIA GELDITU!” “METROAREN OBRAK ORAIN KONTXAREN AZPIAN” y “METRO: PARALIZACIÓN TOTAL”  y portando paraguas amarillos de “Metroari STOP”. A continuación el actor Ramon Agirre ha realizado una pequeña actuación teatral representando  a un “ingeniero técnico de la obra” que ha dado dudosas explicaciones sobre la obra del metro. La concentración  final en los relojes ha reunido a 200 personas que han reclamado la paralización total de las obras.

Adjuntamos 3 fotos: 1) Manifestantes portando una de las pancartas en la playa 2) Actuación de Ramon Agirre. 3) Concentración final.

Entre las actividades de esta mañana estaba prevista la intervención de un trabajador de las obras del Metro, Victor Riffo, que iba a tomar la palabra para denunciar las condiciones de sobre-explotación laboral y la absoluta falta de seguridad de la obra. Sin embargo, el trabajador no ha podido intervenir en el acto de hoy al tener que atender a un familiar recientemente hospitalizado.

Tras la protesta desarrollada hoy en la Concha, el movimiento vecinal Satorralaia anuncia que el próximo jueves llevará la reivindicación de paralización total de las obras del Metro al pleno municipal del Ayuntamiento de Donostia. Difundiremos una convocatoria más detallada.         

Podéis encontrar más información sobre la protesta  realizada hoy en la información ofrecida en la rueda de prensa del pasado jueves (os enviamos dicha información en el archivo adjunto).    Prentsaurrekoaren informazioa

 Movimiento vecinal Satorralaia

Tlfno de contacto: 695715510 / Email: satorralaia@gmail.com

Bihar igandea protesta Kontxan / MAÑANA domingo protesta en LaConcha

SATORRALAIAK BIHAR IGANDEAN METROAREN OBRAK ERABAT GELDITZEKO  PROTESTA DEITU DU KONTXAKO ERLOJUETAN:

SATORRALAIA CONVOCA MAÑANA DOMINGO UNA PROTESTA EN LOS RELOJES DE LA CONCHA PARA EXIGIR LA PARALIZACION TOTAL DE LAS OBRAS DEL METRO: 

1.EUSKARA

2.CASTELLANO

Satorralaia bizilagunen mugimenduak bihar igandean Kontxako Pasealekuko erlojuetan egingo diren ekintzetan eta elkarretaratzean parte hartzeko dei egiten du Donostiako Metroaren tunela hondartzaren azpian zulatzen ari direla salatzeko eta joan den ekainaren 5ean Zubieta kalean gertatu den ezbehar larria dela-eta obrak erabat geldiaraz ditzaten aldarrikatzeko. Ekintza hauek egingo ditugu: 

11’30etan: Aldarrikapen ekintza deigarria hondartzan eta informazio-gunea pasealekuan (erlojuetan).

12’30etan: Metroaren obrako langile batek hitza hartuko du, azpiegitura honen eraikuntza-lanetan jasaten duten esplotazioa eta obraren erabateko segurtasun falta salatzeko.

12’45etan: Ramon Agirre aktorearen antzerki ekintza.

13:00etan: Protesta-Kontzentrazioa, “EROKERIA GELDITU! METRO: PARALIZACION TOTAL” lelopean. 

Deialdiaren inguruan informazio gehiago aurkituko duzue joan den ostegunean eman genuen prentsaurrekoaren informazioan (atxikita bidaltzen dugu hori).   

 Satorralaia bizilagunen mugimendua

Harreanetarako tlfnoa: 695715510 / Emaila: satorralaia@gmail.com   

SATORRALAIA CONVOCA MAÑANA DOMINGO UNA PROTESTA EN LOS RELOJES DE LA CONCHA PARA EXIGIR LA PARALIZACION TOTAL DE LAS OBRAS DEL METRO: 

El movimiento vecinal Satorralaia llama a participar mañana domingo en las actividades de protesta y en la concentración que se realizarán en la zona de los relojes del paseo de la Concha para denunciar la perforación del túnel de la pasante de Metro bajo la playa y exigir la paralización total de la obras tras el siniestro sucedido el pasado 5 de junio en la calle Zubieta. Se realizarán las siguientes actividades:

11’30: Llamativa acción reivindicativa en la playa y punto informativo en el paseo (zona de los relojes) 

12’30: Intervención de un trabajador de las obras del Metro, que denunciará la sobre-explotación laboral y la absoluta falta de seguridad de la obra.

12’45: Actuación del actor Ramon Agirre

13:00: Concentración de protesta, bajo el lema “EROKERIA GELDITU! METRO: PARALIZACION TOTAL”.

Podeis encontrar más información sobre la convocatoria en la información ofrecida en la rueda de prensa del pasado jueves (os enviamos dicha información en el archivo adjunto).    Prentsaurrekoaren informazioa

 Movimiento vecinal Satorralaia

Tlfno de contacto: 695715510 / Email: satorralaia@gmail.com    

 

BIHAR Prentsaurrekoa/ Satorralaia convoca MAÑANA rueda de prensa

BIHAR Satorralaiaren Prentsaurrekoa/

Satorralaia convoca MAÑANA JUEVES una rueda de prensa ante el Ayuntamiento:

1.EUSKARA

2.CASTELLANO

Satorralaia bizilagunen mugimenduak prentsaurrekoa emango du BIHAR ostegunean, hilak 18, goizeko 11etan Donostiako Udaletxearen atarian (Ijentea kalea). Donostiako Metroaren obrak ekainaren 5ean Zubieta kalean eragindako ezbehar larria dela eta,  lanen erabateko geldiarazpena eskatuko du Satorralaiak prentsaurrekoan eta herritar guztiei datorren igandean, hilak 21, Kontxako Pasealekuan egingo diren ekintzetan eta elkarretaratzean partehartzeko deialdia zabalduko dugu.

Hori dela eta, komunikabideei biharko prentsaurrekora etortzeko dei egiten dizuegu. Zuen arreta eskertuaz, agurtzen zaituztegu.  

Satorralaia bizilagunen mugimendua

Harremanetarako tlfnoa: 695715510 / Emaila: satorralaia@gmail.com

Satorralaia convoca MAÑANA JUEVES una rueda de prensa el jueves ante el Ayuntamiento:

El movimiento vecinal Satorralaia realizará mañana jueves día 18 una rueda de prensa a las 11h ante el Ayuntamiento de Donostia (calle Ijentea). Ante el siniestro producido el 5 de junio en la calle Zubieta, Satorralaia exigirá en la rueda de prensa la paralización total de las obras de la pasante de Metro y realizará un llamamiento a participar en las acciones y en la concentración de protesta organizadas el próximo domingo día 21 en el paseo de la Concha.

Nos dirigimos por ello a los medios de comunicación para solicitar vuestra asistencia a la rueda de prensa de mañana. Agradeciendo vuestra atención, os saludamos.

Movimiento vecinal Satorralaia

Tlfno de contacto: 695715510 / Email: satorralaia@gmail.com    

Prentsaurreko deialdia ostegunean/ Satorralaia convoca rueda de prensa el jueves

Satorralaiaren Prentsaurreko deialdia ostegunean/

Satorralaia convoca una rueda de prensa el jueves ante el Ayuntamiento:

1.EUSKARA

2.CASTELLANO

Satorralaia bizilagunen mugimenduak prentsaurrekoa emango du datorren ostegunean, hilak 18, goizeko 11etan Donostiako Udaletxearen atarian (Ijentea kalea). Donostiako Metroaren obrak ekainaren 5ean Zubieta kalean eragindako ezbehar larria dela eta,  lanen erabateko geldiarazpena eskatuko du Satorralaiak prentsaurrekoan eta herritar guztiei datorren igandean, hilak 21, Kontxako Pasealekuan egingo diren ekintzetan eta elkarretaratzean partehartzeko deialdia zabalduko dugu.

Prentsaurrekora biltzeko animatzen diogu jende guztiari. Komunkabideei 11etan dei egin diegunez,  gu 10’45tik aurrera bilduko gara udaletxearen atarian.   

Igandeko ekintzak (Kontxako erlojuetan inguruan):

11’30etan: Aldarrikapen ekintza hondartzan eta Informazio-gunea pasealekuan

12’30etan: Metroaren obrako langile Victor Riffok hitza hartuko du, azpiegitura honen eraikuntza-lanetan jasaten ari diren esplotazioa eta obraren erabateko segurtasun falta salatzeko.

12’45etan: Ramon Agirre aktorearen antzerki-ekintza.

13:00etan: Protesta-Kontzentrazioa: “EROKERIA GELDITU! METRO: PARALIZACION TOTAL” lelopean . 

Satorralaia bizilagunen mugimendua

Harremanetarako tlfnoa: 695715510 / Emaila: satorralaia@gmail.com

Satorralaia convoca una rueda de prensa el jueves ante el Ayuntamiento:

El movimiento vecinal Satorralaia realizará el próximo jueves día 18 una rueda de prensa a las 11h ante el Ayuntamiento de Donostia (calle Ijentea). Ante el siniestro producido el 5 de junio en la calle Zubieta, Satorralaia exigirá en la rueda de prensa la paralización total de las obras de la pasante de Metro y realizará un llamamiento a participar en las acciones y en la concentración de protesta organizadas el próximo domingo día 21 en el paseo de la Concha.

Animamos a todo el mundo a unirse a la rueda de prensa. Dado que hemos convocado a los medios de comunicación es a las 11h, nos juntaremos a partir de las 10’45h en la entrada del ayuntamiento.  

Acciones del domingo (zona de los relojes de la Concha):

11’30: Acción reivindicativa en la playa y punto informativo en el paseo.

12’30: Intervención de un trabajador de las obras del Metro, Victor Riffo, que denunciará la sobre-explotación laboral y la absoluta falta de seguridad de la obra.

12’45: Actuación del actor Ramon Agirre.

13:00: Concentración de protesta, bajo el lema “EROKERIA GELDITU! METRO: PARALIZACION TOTAL”

Movimiento vecinal Satorralaia

Tlfno de contacto: 695715510 / Email: satorralaia@gmail.com