INFO Gaurko prentsaurrekoa/ Rueda de prensa de hoy (asunto: Pasante del Metro)

Satorralaia bizilagunen mugimenduak gaur Donostian emandakao prentsaurrekoaren informazioa: Donostian Metroaren pasanteari buruz instituzioek herritarrei kontsulta egiteko inongo borondaterik ez dutela eta parte hartzeko biderik ez dagoela salatzen dugu /

Información de la rueda de prensa realizada hoy en Donostia por el movimiento vecinal Satorralaia: Denunciamos la ausencia de cauces de participación y la nula voluntad de las instituciones de consultar a la ciudadanía sobre la pasante de Metro en Donostia:

Donostian Metroaren pasanteari buruz instituzioek herritarrei kontsulta egiteko inongo borondaterik ez dutela eta parte hartzeko biderik ez dagoela salatzen dugu:

Gipuzkoako Diputatuen Kontseiluak ezezkoa eman dio Donostian Metroaren pasanteari buruz herri galdeketa bat egiteko Satorralaia bizilagunen mugimenduak 8.916 donostiarren sinaduren babesarekin aurkezturiko eskaerari. Diputazioaren ezezkoak ez gaitu ustekabean harrapatu eta behin eta berriz salatu duguna egiaztatzen du: hirian desadostasun zabala pizten duen egitasmo honen inguruan instituzioek ez daukate inongo borondaterik herritarrei kontsulta egiteko eta parte hartzeko biderik ez dago.

Joan den uztailean kasik 9.000 donostiarren sinadura erregistratu genuen Foru Aldundian eta Eusko Jaurlaritzan, Metroaren pasantea geldiaraztea eta proiektuari buruz herri galdeketan amaituko den parte-hartze prozesu bat abian jar dadin eskatzeko. Euskal Gobernuak isiltasuna gordetzen duen artean, Diputatuen Kontseiluak ezezkoa eman dio egitasmoaren finantziazioan Foru Aldundiak iragarritako parte hartzearen inguruan herri kontsulta egiteko gure eskaerari. Alegatzen duenez, “beste erakunde baten eskumenekoa den proiektu edo politika bat laguntzeak ez du proiektu edo politika hori bere eskumenekoa bilakatzen”. Horrek ez dio planteaturiko kontsultaren gaiari erantzuten, ordea. Jarraian dio “egia dela Aldundiak proiektua diruz laguntzeko asmoa zuela, eta horretarako 400.000 euro aurrikusi zituen 2016 urteko aurrekontuetan. Egun ordea –gaineratzen du —, kreditu hori Gizarte Politikako Departamenduaren prestazioak finantzatzera bideratzera atxikita dago”. Hori dela eta, modu makiaveliko batean ondorioztatzen du: “Kasu honetan, Aurrekontuan jasota dagoen partida baten exekuzioaren inguruan proposatzen da galdeketa, eta lekuz kanpokoa ikusten da horren bueltan herri galdeketa bat planteatzea”. Bada, guzti hau iruzur bat eta eskaerari muzin egiteko eta milaka sinadurak paper errean bilakatzeko amarru bat besterik ez dela salatzen dugu.

Gaur-gaurkoz, argi dago Eusko Jaurlaritzak nahiz Donostiako Udaletxeak eta Diputazioak ez dutela Metro-pasantearen inguruko eztabaidan eta erabakietan herritarren parte-hartzea sustatzeko inolako borondaterik ezta zintzotasunik ere. Ilunkeria nabarmenak inguratuta dago proiektua. Honi dagokionean, Eusko Jaurlaritzak ez zion erantzunik ere eman parte-hartze prozesu baten beharra dagoela azaltzeko asmoz harekin biltzeko egin genion eskaerari. Eta Udaletxera herri-kontsulten udal.arautegiaz baliatuz parte-hartze prozesu bat abian jartzeko egon ziztezkeen bideak aztertzeko asmoz jo genuenean, berriz, Eneko Goia Alkateak ziurtatu zigun Udaletxeak ez omen zuela Metroaren aferan inongo eskumenik eta gai honen inguruan ezin omen zuela ezer egin. Handik hilabete gutxira jakin genuen, ordea, udalak hiriko Plan Orokorra aldatzeko asmoa duela Eusko Trenek Eason dituen lurrak birkalifikatzeko eta operazio honen bidez Metroaren pasantearen obrak finantzatzera zuzenduko diren 30 milioi euro inguru lortzeko. Antza denez, orain baditu eskumenak. Ildo honetan, Eneko Goia Alkateari obrak hasi ahal izateko falta diren nahitaezko udal tramiteak zein diren argitzeko eskatzen diogu. 

Hori denagatik, gure agintariek “parte-hartzearen”, “demokrazia partehartzailearen” eta “gardentasunaren” inguruan darabilten hitzontzikeria eta hipokresia salatu nahi ditugu, herritarrek eztabaidagai garrantzitsuen inguruko erebakietan modu errealago batean parte hartzeko saialdi oro eragozten dutelako. Esaten dutenez, horiek omen dira herritarrek gure aldarrikapenak eta eskakizunak bideratzeko erabili behar ditugun bideak, baina zein dira emaitzak? Zerk eragozten du, gaur egun, Metroaren pasantearen gaineko parte-hartze prozesua abian jartzea? Zein dira instituzioek herritarrei parte hartzeko eskaintzen dizkiguten aukerak, eztabaida publikoa eta gardena izan dadin, eta erabakiak modu askean eta informatuan har daitezen? Donostiako bizilagunen artean Metro-pasantearen egitasmoak oniritzia daukala hain ziur badaude, zeren beldur dira?

Metroaren pasantea gelditzeko Satorralaia bizilagunen mugimendua

Tlfnoak: 620714054 (gaztelera) / 695715510 (/euskara)

Denunciamos la ausencia de cauces de participación y la nula voluntad de las instituciones de consultar a la ciudadanía sobre la pasante de Metro en Donostia:

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa ha denegado la solicitud presentada por el movimiento vecinal Satorralaia con el aval de 8.916 firmas de donostiarras para la realización de una consulta popular sobre la pasante de Metro en Donostia. Esta negativa de la Diputación no nos ha pillado de sorpresa y confirma lo que reiteradamente venimos denunciando: la ausencia de cauces de participación y la nula voluntad de las instituciones de consultar a la ciudadanía acerca de este proyecto que suscita un amplio desacuerdo en la ciudad.

El pasado mes de julio entregamos a la Diputación y al Gobierno Vasco cerca de 9.000 firmas de donostiarras solicitando la paralización del proyecto y la puesta en marcha de un proceso participativo que culmine con una consulta popular sobre la pasante de Metro en Donostia. Mientras el Gobierno Vasco mantiene silencio, el Consejo de Gobierno Foral ha denegado nuestra solicitud de consulta popular que versaba sobre la participación de la Diputación en  la financiación del proyecto. Alega que “el hecho de apoyar un proyecto o una política cuya competencia es de otra institución, no deriva en que dicho proyecto o política pase a ser competencia de aquella”, aspecto este que no abordamos en la consulta planteada. A continuación señala que “es cierto que era intención de la Diputación Foral apoyar dicho proyecto, para lo que destinó 400.000 euros en el presupuesto de 2016. Sin embargo –prosigue–, en la actualidad este crédito está destinado a financiar prestaciones del Departamento de Políticas Sociales”. Por lo que, de forma maquiavélica, concluye: “En este caso se propone que la consulta sea referida a la ejecución de una partida presupuestaria, lo cual no se considera oportuno en estos momentos”. Pues bien, denunciamos que todo esto es simplemente un fraude, una argucia destinada a dejar nuestra solicitud sin efecto y transformar las miles de firmas en papel mojado.

A día de hoy, está claro que no existe ni voluntad ni honestidad por parte del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento y de la Diputación para promover la participación pública en el debate y en las decisiones relacionadas con la pasante de Metro. La opacidad sigue envolviendo el proyecto. A este respecto, el Gobierno Vasco ni siquiera se dignó a contestar a nuestra solicitud de reunión para plantearle la necesidad de un proceso participativo de este tipo. A su vez, cuando acudimos al Ayuntamiento para solicitar cauces de participación y para explorar la posibilidad de realizar una consulta popular apoyándonos en el reglamento municipal de consultas, el Alcalde Eneko Goia nos aseguró que el Ayuntamiento no tenía ninguna competencia y que no podía hacer nada en este asunto. Sin embargo, meses después nos enteramos que tiene intención de modificar el Plan General para recalificar los terrenos de Eusko Tren en Easo con el fin de generar mediante esa operación alrededor de 30 millones de euros destinados a la financiación de la obra de la pasante del Metro. Parece que ahora sí tiene competencias. En este sentido, exigimos al Alcalde Eneko Goia que clarifique qué trámites municipales son preceptivos para iniciar la ejecución de las obras.

Por todo ello, queremos denunciar la hipocresía de las instituciones que nos gobiernan, que se llenan la boca de palabras como “participación”, “democracia participativa” y “transparencia”, pero que, a la hora de la verdad, impiden cualquier intento de participación por parte de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes que le afectan. Nos dicen que estas son las vías por las que deben canalizarse las reivindicaciones y exigencias populares, pero ¿cuál está siendo el resultado? ¿Qué es lo que impide el impulso, hoy mismo, de un proceso participativo en torno a  la pasante del Metro? ¿Qué posibilidades de participación se ofrecen desde las instituciones para que el debate sea público y transparente, y para que las decisiones sean adoptadas de forma libre e informada? Si están tan seguras y seguros de la aceptación que tiene el proyecto de la pasante de Metro entre los vecinos y vecinas de Donostia, ¿a qué tienen miedo?

 Movimiento vecinal Satorralaia por la paralización de la pasante de Metro

Tlfnos: 620714054 (castellano) / 695715510 (euskara)

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s