Gaurko prentsaurrekoaren informazioa/ Info de la RUEDA DE PRENSA realizada hoy para denunciar los daños y problemas generados por las obras de la pasante de Metro

PRENTSAURREKOA OBREN SALAKETA AZAROA 27 - SATORRALAIA

Gaur Donostian emandako prentsaurrekoaren informazioa:

Donostiako Metroaren obrak sorturiko arazoak eta kalteak salatu dituzte, Udaletxearen eta Euskal Gobernuaren utzikeria nabarmenduta

Información de la rueda de prensa realizada hoy en Donostia:

Denuncian los problemas y daños provocados por las obras de la pasante de Metro ante la absoluta pasividad del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco

1-Satorralaiaren komunikatua (EUSKARA)

2-Comunicado de Satorralaia (CASTELLANO)

3-Registro de denuncias vecinales

Donostiako Metroaren eraikuntza lanak sortzen ari diren arazoak eta kalteak salatu ditu gaur Satorralaia bizilagunen mugimenduak Udaletxearen aurrean egindako prentsaurrekoan. Lehehengo eta behin, kalte hauek zeharo behargabekoa den eta Donostiako nahiz Gipuzkoako herritar gehienek errefusatzen duten obra erraldoi batek eragindakoak direla nabarmendu nahi dugu, Topoaren trenbide sarea eskualdean hobetzeko beharrezkoak diren baliabiadeak xahutzen dituena bestalde. Hori esanda, Metroaren obrak Aizkorri kalean, Morlansen, La Fe pasealekuan, Zarautz etorbidean, Mikeletes Pasealekuan eta Zubieta kalean eragindako arazoen eta kalteen inguruan (zaratak, gasen kutxadura, matxurak, pitzadurak…) hainbat bizilagunek egin dituzten salaketak bildu ditugu. Horien berri ematen dugu komunikatu honen amaieran (Ikus Bizilagunen salaketen bilduma, gaztelerazko komunikatuaren ondoren). Honi dagokionean, zuzenean kalteturiko bizilagun batek hartu du hitza prentsaurrekoan, hain zuzen ere obrak Morlanseko eskolaren ondoko bere etxebizitzan eragindako aire-kutsaduraren ondorioz joan den abuztuaz geroztik Administrazio guztien aurrean egin duen salaketak inongo erantzunik jaso ez duela salatzeko. Bizilagun honen salaketaren harira, obra honek herritarren osasunean eta ingurunean eragindako kalteak orohar zaintzeko erantzukizuna duten Udaleko eta Eusko Jaurlaritzako organoen utzikeria agerian utzi du  Arartekoaren urriaren 23ko ebazpen batek.

Ikusitakoak kontutan hartuta, honako hau salatu nahi du Satorralaiak:

–        Agerian geratzen da agintariek ez dutela inolako borondaterik proiektu erraldoi honen aurrean herritarren eskubideak bermatzeko. Herritarren kexa eta salaketen aurrean Administrazioek agertzen duten erabateko utzikeria salatzen dugu, ez dutelako bizilagunen osasuna eta ongizatea bermatze aldera ezer egiten.

–        Arauak hausten dituzten zaraten eta bibrazioen salaketen aurrean Udalaren arduragabekeria nabarmendu nahi dugu. Udalerrian edozein jarduerak eragindako zaratak eta bibrazioak kontrolatzeko betebeharra du Udalak. Bizilagun kaltetuek Udaltzaingoari deitu diotenean, ordea, zaraten maila neurtzeari eta atestatuak egiteari uko egin dute, bizilagunei esanaz kexak enpresa eraikitzaileei zuzendu behar dituztela. Hartara, eta bizilagunek behin eta berriz eskatu behar izanda, zaraten neurketak salatutako enpresek egin dituzte, eta pertsona kaltetuei ez diete emaitzak ikusten utzi ere egin. Modu berean, enpresek zenbait bizilaguni etxeetan “lur-zoruaren erresistentzia maila neurtzeko erregletak” jartzea proposatu diete, baina ohartaraziz  datuak ez dizkietela emango, “alarma sor lezaketelako ongi interpretatu ezean”…  Zinez, azeria oiloen zainketaz arduratzea bezala da hau guztia.

–        Bestalde, ustez herritarren eskakizunei arretaz erantzuteko abian jarri duten TOPOgunea bulegoaren axolagabekeriaren inguruan argigarria da Mirakontxako bizilagun batek azaroaren 21ean Satorralaiari helarazitako salaketa: “Badira zenbait aste ez dugula atsedenik hartzen Metroaren obren zarata dela eta. Gaueko orduetan lanen etenaldia eskatzeko TOPOgunera jo dugu, baina ezentzuna egiten dute luzamendutan ibiltzeko…”

Halaber, Metroaren eraikuntza-proiektuen informazioa lortzeko Euskal Gobernuak ezarri  dituen traba handiak salatu nahi ditugu, proiektuaren xehetasun teknikoak ezagutu ahal izatea eragozten dielako herritar interesatuei. Gardentasun falta horren inguruan galdetu zion proiektuaren informazioa CD batean eskuratzeko eskaera egin zuen bizilagun batek ETSko Planifikazio eta Poiektuen Zuzendari Julian Ferraz-i, eta honek zinizmo ikaragarriarekin erantzun “propiedade intelektuala babesteko” ez dutela Eraikuntza-Proiektuen dokumentazioa eskuratzeko baimenik ematen…        

Gauzak horrela, salatu egiten dugu Administrazioek obrari emandako lehentasunak ezerezean utzi egiten dituela pertsonen eskubideak.

 

Martxa-Kazerolada abenduaren 20ko Udal-Plenoaren egunean  

Satorralaia bizilagunen mugimenduak informatzen eta mobilizatzen segituko du, eta Udaletxera Martxa-Kazerolada bat deituko du abenduak 20 osteguneko Udal-Plenoaren egunean, arratsaldeko 17’30etan Artzai Onaren Plazatik abiatuta. .

Satorralaia bizilagunen mugimendua

(harremanetarako tlfnoa: 695715510)

–Información de la rueda de prensa realizada hoy en Donostia–

Denuncian los problemas y daños provocados por las obras de la pasante de Metro ante la absoluta pasividad del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco:

1-Comunicado de Satorralaia

2-Registro de denuncias vecinales

El movimiento vecinal Satorralaia ha denunciado hoy en una rueda de prensa realizada ante el Ayuntamiento los problemas y los daños generados por las obras de la pasante de Metro. De entrada, también queremos resaltar que son daños provocados por una obra totalmente innecesaria y rechazada por la mayoría de la población de Donostia y de Gipuzkoa, que además derrocha los recursos que debieran dirigirse a la mejora de la red ferroviaria del Topo en la comarca. Dicho esto, aportamos al final de este comunicado un registro de las denuncias vecinales por los problemas y daños provocados por las obras (ruidos, contaminación por gases, averías y grietas) en la calle Aizkorri, Morlans, Paseo de la Fe, Avenida de Zarautz, Paseo Mikeletes y calle Zubieta. A este respecto, un vecino directamente afectado ha expuesto en la rueda de prensa el caso de la denuncia presentada por contaminación del aire producida por las obras del Metro en su vivienda junto al centro escolar de Morlans, denuncia que permanece desatendida desde el mes de agosto por todas las administraciones. El Ararteko ha emitido el 23 de octubre al hilo de esta denuncia una resolución que deja constancia de la inacción de los distintos órganos del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco responsables de la vigilancia de las afecciones que produce esta obra para el medio ambiente o la salud de las personas.

Ante todos estos hechos Satorralaia quiere denunciar lo siguiente:

–        Se evidencia que las autoridades no tienen ninguna voluntad de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la ejecución de esta obra. Denunciamos la absoluta pasividad ante las quejas y denuncias vecinales mostrada por las Administraciones, porque no hacen nada para garantizar la salud o el bienestar de las personas.

–        Resaltamos la pasividad municipal ante las denuncias de contaminación por ruidos y vibraciones. El control de los niveles de ruido y vibraciones producidos en el municipio por cualquier actividad es una responsabilidad que las diferentes normas ambientales atribuyen al ayuntamiento. Sin embargo, cuando las personas afectadas han llamado a la Policía Muncipal, ésta se ha negado a realizar mediciones y a elaborar atestados, indicando que las quejas deben dirigirse a las empresas constructoras. De ahí que, tras una continua y larga insistencia de lo/as vecino/as, las mediciones vienen siendo realizadas por las propias constructoras denunciadas, que además no dejan a las personas afectadas ver los resultados. Igualmente, las empresas han propuesto en algunos casos a los vecinos poner regletas en las casas para “medir el nivel de resistencia del suelo”, pero advierten que no les darán los datos, “porque podrían crear alarma si no los interpretan bien”… Verdaderamente, todo esto es algo como encargar al zorro de vigilar las gallinas.

–        Por otra parte, la denuncia comunicada por una vecina de Miraconcha el 21 de noviembre a Satorralaia es esclarecedora respecto a la desidia del pretendido servicio de atención a la ciudadanía puesto en marcha en la oficina TOPOgunea: “Llevamos unas semanas horribles por la noche debido al ruido de las obras del Metro. Nos hemos puesto en contacto con TOPOgunea para solicitar la parada durante las horas de descanso, pero nos dan largas…”.

Asimismo, queremos denunciar las fuertes restricciones que impone el Gobierno Vasco al acceso a la información de los proyectos constructivos de la pasante de Metro, porque ello impide conocer los aspectos técnicos del proyecto a las personas interesadas. Siendo interrogado sobre esta falta de transparencia por una persona que solicitó obtener información del proyecto en soporte CD-R, el Director Planificación y Proyectos de ETS, Julian Ferraz, le respondió en un alarde de cinismo que no permiten disponer del Proyecto Constructivo “para proteger la propiedad intelectual”

Así las cosas, denunciamos que la prioridad otorgada por las Administraciones a la obra está atropellando los derechos de las personas.

Marcha-Cacerolada al Pleno municipal del 20 de diciembre:

Desde el movimiento vecinal Satorralaia seguiremos informando y movilizándonos contra la pasante de Metro y anunciamos la convocatoria de una Marcha-Cacerolada al Ayuntamiento que se realizará el día del Pleno municipal del jueves 20 de diciembre partiendo a las 17’30h desde la Plaza del Buen Pastor.   

REGISTRO DE DENUNCIAS VECINALES:

-Averias en la calle Aizkorri

-Contaminación del aire por obras del metro en Morlans: Denuncia no atendida por ninguna administracion

-Denuncias por ruido insoportable y continuo en el Paseo de la Fe

-Denuncia por ruidos desatendida por la Policía Municipal y recogida de firmas en la Avenida de Zarautz

-Averias en el Paseo Mikeletes

Grietas en una vivienda de la calle Zubieta

-Nueva denuncia vecinal por ruidos nocturnos en Miraconcha

Averias en la calle Aizkorri:

8 de agosto (testimono recogido el 25 de agosto).

A primeros de agosto, pequeño cartel de aviso de ETS y Eusko Jaurlaritza:

“El 6 de agosto a partir de las 8:00h empezará la campaña de sondeos entre nº38 y nº46. Los aparcamientos y las huertas quedarán ocupadas”.

8 de agosto: Se produce un “boooom” (humo y olor a quemado). Se asustan mucho. Los 5 bloques (34, 36, 38,40,42) sufrieron un corte de energía eléctrica de 18’30 a 23:15h.

La vispera empezaron a ver mal la tele (no había imagen, la voz iba y venía…)

Desperfectos (pudimos hablar con vecinos del nº38):

Comunidad: Se quedaron sin portero automático y sin antena colectiva de televisión (17 días después no funcionaba).

Desperfectos en muchos electrodomésticos:

1º dcha: Caldera (vive señor mayor, vinieron sobrinos de Palencia)

2º izda: Frigorífico y lavavajillas

3º izda: Frigorífico, 2 teles, vitrocerámica, ordenador, radio, teléfono móvil y tablet

4º izda: Caldera y vitrocerámica. Los de la casa llamaron a Iberdrola y les dijeron que llamaran a su seguro particular.

En los otros pisos no había nadie.

NOTA: Los vecinos llevan mucho tiempo pidiendo que hagan una rampa para ambulacias. Un concejal les dijo: “No haber venido a vivir aqui”

Contaminación del aire por obras del metro en Morlans:

Denuncia no atendida por ninguna administracion

Estos hechos han sido denunciados infructuosamente desde el mes de agosto por un vecino afectado ante la Policía Municipal, Ertzaintza, Ayuntamiento de Donostia (Dpto. de Salud Pública), Ayuntamiento de Donostia (Dpto. de Medio Ambiente), Gobierno Vasco (Dpto. de Medio Ambiente), Gobierno Vasco (Dpto. de Salud Pública) y Ararteko. 

A su regreso de las vacaciones de agosto, la familia se encontró con que en la zona de obras del Metro en Morlans habían instalado un grupo electrógeno diesel de alta potencia que día a día funcionaba desde las 7’45 de la mañana hasta las 21’45 de la noche. Su preocupación surgió al detectar un olor a gases de combustión de gasoil procedente del equipo generador. Estos equipos pueden llegar a consumir más de 280 litros por hora y su uso durante 14 horas diarias (incluido sábados) suma más de 4000 litros de gasoil al día, expandiendo los humos de la combustión por un entorno residencial junto al centro escolar de Morlans.

Desde el 20 de agosto se pusieron en contacto sucesivamente con la Policía Municipal, Ertzaintza, Ayuntamiento de Donostia (Salud), Ayuntamiento de Donostia (Medio Ambiente) y Gobierno Vasco (Medio Ambiente). Tras haber ido saltando de una a otra entre las instituciones arriba mencionadas, esta última administración –en concreto la funcionaria Ainhoa Inza Agirre– les aconsejó dirigir su denuncia al Dpto. de Salud Pública, poniendo una “denuncia no formal” (así lo llamó) en la web del Gobierno Vasco mediante un enlace que les proporcionó. Asi lo hicieron el 24 de agosto. Se adjunta la denuncia del 24/08: “(Zuzenean) 2018/017378 – Buzón de Euskadi.eus – COMBUSTION DE GASOIL EN OBRA EN DONOSTIA):

            “Desde hace varias semanas tenemos frente a nuestra casa un equipo generador de obra de gran             dimensión generando humos de combustión de gasóleo desde las 7’45 hasta las 21’45. El olor de los             gases de combustión llega hasta nuestro domicilio en Sagrada Familia 9 a unos 100 metros en línea   recta del generador. Tenemos una bebé de 15 meses que se ve obligada a respirar este aire             contaminado día tras día. Frente a este equipo generador, a menos de 20 metros se encuentra el        colegio público Morlans. La salud de los vecinos está siendo puesta en peligro y el medio ambiente            afectado ante la pasividad de la Policía Municipal, Ertzaintza y Ayuntamiento, a quienes ya he       comunicado la situación. Esperamos que de forma inmediata se interrumpa la utilización de este          equipo hasta que se demuestre la inocuidad de las emisiones del mismo para los vecinos del entorno”.      

Desde ese día intentaron de forma infructuosa comunicarse por telefono con alguién del Dpto. de Salud Pública para saber en qué estado de tramitación se encontraba dicha denuncia. No fue posible hasta el 25 de septiembre, cuando una funcionaria del citado departamento les dijo que el asunto no les competía a ellos sino a Medio Ambiente… Cabe destacar que fue una persona de Medio Ambiente del GV quien les había indicado dirigir la denuncia a Salud Pública.

Ante este despropósito de mareo al ciudadano, el denunciante decidió hacer una queja formal al Ararteko (correo: “DENUNCIA SALUD PUBLICA GOBIERNO VASCO NO ATENDIDA”). La denuncia incluye varios videos grabados desde la terraza de la vivienda y alguno desde cerca del propio generador. Añade:

            “Tenemos una bebé de 16 meses que pasa el día entero en ese ambiente. Ha padecido             recientemente una bronquiolitis que le duró casi dos semanas y solo se le fue tras la administración    de antibiótico. La mujer estuvo de baja 4 semanas por faringitis con fiebre de hasta 39º y también             con administración de antibióticos. Yo mismo sufro una extraña tos desde hace más de 15 días      que a pesar del antibiótico que me recetaron no se va. Puede ser que no tenga nada que ver      pero no           me deja tranquilo, sobre todo teniendo en cuentra que el olor a           combustión de Gasoil sigue entrando en nuestra casa. Cabe decir que a 20 metros del generador en cuestión se encuentra     el colegio Amara Berri-Morlans al que acuden cada día niños desde los 2 años de edad y pasan muchas horas junto a la fuente de estas emisiones. Sinceramente parece una broma el absoluto           abandono de los vecinos en un tema que debería   ser absoluta prioridad de las autoridades, no solo            de una sino de todas ellas”.

La familia afectada adquirió un aparato para hacer mediciones y comprobó la existencia de una elevada contaminación por dióxido de nitrogeno. Han grabado un vídeo en el que se observa como a los 3 o 4 minutos de abrir la ventana sube el nivel de dióxido de nitrogeno al máximo.

“En ningún momento he recibido explicación alguna de ninguna administración. Solo el escrito que el Ararteko remitió el 23 de octubre supuestamente al Ayuntamiento y al Gobierno Vasco y del que me dió conocimiento”.  

Denuncias por ruido insoportable y continuo en el Paseo de la Fe:

Desde finales de agosto, el ruido que escuchaban los vecinos por la noche era muy fuerte. “Las vibraciones del terreno se convertían en un ruido insoportable. No se podía dormir ni con tapones”. La madre superiora del convento y residencia de estudiantes de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María, situada en el Paseo de la Fe nº34, llamó por teléfono al responsable de la obra: “Le dije que no se podía aguantar, que era un ruido impresionante”. Las 40 universitarias de la residencia de estudiantes y los vecinos de los números cercanos tampoco pegaban ojo. La primera queja llegó a Euskal Trenbide Sarea el 29 de agosto, pero al principio no les hicieron caso. Durante casi un mes, continuaron los  ruidos nocturnos, a pesar de que insistieron llamando continuamente. La empresa constructora realizó dos mediciones de madrugada: “Nunca nos dieron los resultados”. La vecindad también se movilizó y recogieron firmas que presentaron al Ayuntamiento. La orden de parada del turno de noche se dió el 25 de septiembre: “O nos solucionaban el problema ya o pasábamos a emprender acciones legales. Llevábamos un mes y seguíamos igual”.     

Denuncia por ruidos desatendida por la Policía Municipal y recogida de firmas en la Avenida de Zarautz:

Durante todo el mes de octubre se produjeron ruidos por la noche y una vecina de la Avnda de Zarautz nº39 llamó a la Policía Municipal para denunciar la situación: “Vivo en un bajo de la Avenida de Zarautz, llevo todo este mes de octubre con unos ruidos insoportables por las obras del Metro desde las horas de la cena hasta las 7 de la mañana siguiente, así no hay quien duerma”. Le respondieron que cuando son obras públicas ellos no miden ruidos y que el asunto no les compete (aunque rechazaron notificarselo por escrito). Le indicaron que debía hablar con los de la obra. El 5 de noviembre acudió a la obra para hablar con el jefe de obras, pero no estaba. Alguien de la obra le dijo que durante 4 meses más van a  soportar ruidos. Consiguió contactar con Antxon Sagastume (que lleva lo de Pio Baroja), que la noche del 6 al 7 de noviembre fue con otras dos personas a  hacer mediciones. Dado que no avisaron antes, algunos vecinos ya se habían acostado. No dejaron ver el resultado a las dos vecinas presentes, que tuvieron que insistir para obtener una información: les dijeron 35 decibelios en una vivienda y 32 en la otra. A la media hora de que se marcharan el ruido aumentó considerablemente y la denunciante envió un SMS a Antxon Sagastume, pero le fue devuelto por error (es la primera vez que le ocurre). El día 9 volvió a llamarle, pero le dijeron que estaba de vacaciones. El día 11 llamó a Patxi Aguirre, de TOPOgunea (que hace de intermediario): éste le reconoció que cuando hicieron las mediciones el ruido sobrepasaba los 40 decibelios y que la información fue comunicada a las “altas esferas”... Seguidamente, propuso a la afectada poner “regletas para medir el nivel de resistencia del suelo” en los portales del nº33 al nº41: firmarían contrato por 24 meses con ETS, aunque añadió que no les darían los datos “porque podrían crear alarma si no los interpretan bien”… Unicamente informarían una vez al mes a los vecinos de las vibraciones.      

Desde comienzos de noviembre, el problema se ha extendido a más casas de la Avnda de Zarautz, donde escuchan un ruido más o menos continuo con su correspondiente vibración día y noche.

Están recogiendo firmas para llevarlas al Ayuntamiento.

Averias en el Paseo Mikeletes:

Un corte de electricidad provocado por las obras del Metro el 25 de Octubre dejó sin luz durante un par de horas por la noche a prácticamente todo el Paseo de Mikeletes, incluídos todos los bloque sde Itxasmendi, los dos primeros números de Pio Baroja (edificios marrones) y principios de la calle Palacio.  Se produjeron daños en la calefacción. Se adjunta el aviso de la comunidad de propietarios Pº Mikeletes 16, fechado el día 31 de octubre:

            “Servicio de calefacción: Se informa que como consecuencia del corte de Iberdrola del pasado           jueves 25 de octubre, por las obras del Metro, se averió el nódulo de programación de las        calderas, por lo que no está funcionando correctamente. Se ha aprobado su sustitución de manera    urgente para que se restablezca el suministro en su totalidad a la mayor brevedad”.     

Grietas en una vivienda de la calle Zubieta:

Una vecina de la calle Zubieta nº1 presentó el 8 de noviembre en TOPOgunea una denuncia con fotos de grietas en paredes y suelo de su vivienda. La afectada ha recurrido a un Notario.  

Nueva denuncia vecinal por ruidos nocturnos en Miraconcha:

El 21 de noviembre, una vecina de Miraconcha se ha dirigido a Satorralaia para denunciar que “llevamos unas semanas horribles por la noche debido al ruido de las obras del metro. Nos hemos puesto en contacto con TOPOgune para solictar la parada durante las horas de descanso, pero nos dan largas…”.

Movimiento vecinal Satorralaia

(Tlfno de contacto: 695715510)

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s