Satorralaiaren salaketa Jaurlaritzan/ Satorralaia denuncia que la Galeria de Salida de Emergencia de la pasante de Metro proyectada en Pio Baroja tiene 400 escaleras e incumple la normativa sobre seguridad en túneles

Donostiako Metroaren egitasmoan Pio Barojan aurrikusitako larrialdi-irteerak 400 eskailera dituela eta tuneletako segurtasun arauak hausten dituela salatzen du Satorralaiak /

Satorralaia denuncia que la Galería de Salida de Emergencia de la pasante de Metro proyectada en Pio Baroja tiene 400 escaleras e incumple la normativa sobre seguridad en túneles:

(Planoak atxikita doaz / Se ajuntan planos)

1.EUSKARA

2.CASTELLANO

Donostiako Metroaren egitasmoan Pio Barojan aurrikusitako larrialdi-irteerak trenbideetako tunelen segurtasunaren inguruan indarrean dauden araudiak eta gomendio ofizialak hausten dituela salatzen du Satorralaia bizilagunen mugimenduak. DENUNCIA GV

Sinesgaitza badirudi ere, larrialdi-irteerako galeria horrek aldapa handiko 500 metroko luzera eta guztira 400  eskailera dituela egiaztatzen da Eraikuntza-Proiektuko planoetan  (Ikus 1 oharra gaztelerazko idatziaren azpian). Hots, dorre bateko 24. solairura oinez igotzearen adinakoa da larrialdiko irtenbide horrek gainditzen duen 68 metroko desnibela, Metroaren tunelarekin Mirakontxaren azpian duen lotunetik hasi eta Pio Barojako Polikiroldegiaren ondoko zabaldugnean azalera ateratzen den arte. Hori dela eta, irregulartasun tekniko izugarri honen inguruan salaketa bat sartu dugu EAEko Babes Zibilerako Batzordean eta Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomikoko eta Azpiegituren Sailean.      

Araudiaren urraketak:

Gaur salatzen dugun irregulartasun tekniko hau garrantzi handiko arazoa da. Pio Barojako larrialdi-irteera hori Donostiako Metro-pasantearen ibilbidearen erdi-erdian kokatzen da Bentaberri eta Erdialde-Kontxako geltokien artean, eta bere diseinuak erabat hausten ditu tunelen segurtasunari buruzko nazioarteko gomendioetan eta Espainiako Sustapen Ministerioaren araudian (2 oharra) instalazio hauentzat zehazten diren ezaugarriak. Arlo honetan ezarritako neurriek “pertsonen ebakuazio azkarra eta segurua ahalbidetzea” dute helburu, “tunelean gertaera larriren bat suertatuz gero, eta batipat sute bat suertatuz gero sortzen diren beroen eta keen ondorioz tuneleko ingurumen baldintzak laister batean okerrera egiten dutelako” (3). Bada, proiektuan irregulartasun eta arau-hauste larriak atzeman ditugu:

            1) Pio Barojako larrialdi-irteerako galeriak  500 metroko luzera eta %15eko arrapalada aldapatsua du, araudi guztiek galeria hauetan %8ko gehienezko pendiza agintzen duten bitartean. Hartara, larrialdiko irtenbide honek igotzen duen 68 metroko desnibela gainditzeko 400 eskailera paratzen dira egitasmoan: galerian zehar 5 mailako 76 eskailera-ataletan banatuta daude gehienak, eta eskailera multzo handi honi 4 mailako beste 2 eskailera-atal gehitzen zaizkio Metroaren tunelarekin duen lotunetik hurbil (-15’50 metroko kotan) eta beste 12 eskailera lurrazalera atera aurretik (+52’80 metroko kotan). Sustapen Ministerioaren arauek, aldiz, “eskaileren erabilpena ekiditea” gomendatzen dute ebakuazio irteerei buruzko espezifikazio orokorretan.

            2) Pio Barojako larrialdi-irteerak ez du erreskateko ibilgailuen sarbidea  ahalbidetzen, eta honi dagokionean Sustapen Ministerioak ezarritako arauak ere hausten ditu: “300 metroko luzera gainditzen duten larrialdi-irteeretan ibilgailu arinak sartzeko aukera izan behar da (…) Kasu honetan, ibilgailuak eta pertsonak aldi berean igarotzea ahalbidetu behar dute irteera horiek, galerien barnean aparkatzeko eta maniobratzeko guneak izateaz gain”, diote argibideek. Halaber, Nazio Batuen Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak trenbideetako tunelen segurtasunari buruz onartu dituen  gomendioak (4) urratzen ditu proiektuak: “Larrialdi-irteerak lurrazaleratik hurbil kokatu behar dira lehentasunez, bai galerien luzera mugatzeko eta bai pertsonen ebakuazioa nahiz erreskate-zerbitzuen sarrera errazteko ere (…) 150 metroko luzera gainditzen duten galerien kasuan ibilgailuen sarbidea ahalbidetu behar da”, diote gomendio horiek.

            3) Bestalde, proiektuan ez da mugikortasun gutxiko pertsonei begira inongo erraztasunik ezta erreskate-taldeak heldu bitartean babesean egoteko gelarik nahiz leku segururik atzematen.

Arau-hausketa hauek garrantzi handikoak eta egitasmoak dituen irregulartasunen eta gabezien erakusgarri bat dira. Arazo horiek aztertu eta informazioa emango dugu aurrerago.

Beraz, azpiegitura-lan handi hau gelditzeko eskatzen dugu berriro, egitasmo honek jendartean desadostasun zabala pizten duela kontuan hartuta, nabarmenki herritarren partehartze faltarengatik eta obrak berekin dakartzan xahuketa ekonomikoa eta afekzio urbanistikoengatik, baita proiektuak Dbus-en dituen ondorio kaltegarriengatik eta Donostian garraio publikoa hobetzeko dauden beste alternatiben aldean lurrazpiko Metro bat eraikitzeak duen justifikazio ezagatik ere. 

Satorralaia bizilagunen mugimendua

(Harremanetarako tlfnoa: 695715510)

Informazio gehiago: www.satorralaia.wordpress.com

Satorralaia denuncia que la Galería de Salida de Emergencia de la pasante de Metro proyectada en Pio Baroja tiene 400 escaleras e incumple la normativa sobre seguridad en túneles:

El movimiento vecinal Satorralaia denuncia DENUNCIA GV que la Galería de Salida de Emergencia de la pasante de Metro proyectada en  Pio Baroja incumple la normativa y las recomendaciones oficiales establecidas sobre la seguridad en túneles ferroviarios. De forma insólita, hemos constatado en los planos del Proyecto Constructivo (ver nota 1) que esta galeria de salida de emergencia tiene una longitud de 500  metros con una fuerte pendiente y un total de 400 escaleras. Algo así como subir andando a la planta 24 de una torre, para salvar los 68 metros de desnivel que tiene esta pretendida ruta de evacuación desde su conexión con el túnel del Metro bajo Miraconcha hasta su salida al exterior en la explanada contigua al Polideportivo Pio Baroja. Por ello, hoy hemos presentado una denuncia sobre esta asombrosa irregularidad técnica ante la Comisión de Protección Civil de Euskadi y el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. 

Incumplimentos de las normativa:

La irregularidad técnica que hoy denunciamos afecta a una cuestión de gran trascendencia. La Galeria de Salida de Emergencia de Pio Baroja se sitúa en la parte central del trazado de la pasante de Metro entre las estaciones de Bentaberri y Centro-La Concha y su diseño infringe absolutamente las características que estas instalaciones deben cumplir según las recomendaciones internacionales y las instrucciones sobre seguridad en túneles del Ministerio de Fomento (2). Las exigencias normativas establecidas en esta materia tienen como objetivo “facilitar, en caso de incidente grave en el túnel, la evacuación rápida y segura de las personas, especialmente en caso de incendio, donde las condiciones ambientales del túnel empeoran rapidamente debido al calor y a los humos producidos. Asimismo, facilitan el acceso a los equipos de intervención” (3). Pués bien, entrando a analizar las irregularidades y los incumplimientos del proyecto,  observamos que:

          1) La Galeria de Salida de Emergencia de Pio Baroja alcanza una longitud de 500   metros en rampa con una pendiente del 15%, fuera de la normativa que impone una pendiente máxima en galerías del 8%. La solución adoptada para salvar los 68 metros de desnivel que tiene la ruta de evacuación consiste en colocar 400 escalones, distribuidos en 76 módulos de 5 peldaños a lo largo de la galeria de emergencia, además de otros 2 módulos de 4 peldaños en su zona inferior cercana al encuentro con el túnel del Metro (cota -15’50m) y otras 12 escaleras finales en su tramo superior (cota +52’80m). Las instrucciones del Ministerio de Fomento recomiendan por el contrario “evitar el uso de escaleras” entre las especificaciones generales para las rutas de evacuación.

           2) La Galeria de Salida de Emergencia de Pio Baroja no posibilita el acceso rodado de vehiculos de rescate, incumpliendo las instrucciones del M. de Fomento que señalan a este respecto: “Las salidas de emergencia de longitud superior a 300 metros deberán ser accesibles a vehiculos ligeros (…) En este caso, deberán permitir el paso simultáneo de vehiculos y personas, además de disponer de zonas de estacionamiento y maniobra en su interior”. Igualmente, el proyecto incumple las recomendaciones sobre seguridad en túneles ferroviarios del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (4), que señalan: “Las salidas de emergencia deben localizarse preferentemente en áreas cercanas a la superficie para limitar su longitud y facilitar la evacuación y el acceso de los servicios de emergencia (…) Las salidas con una longitud superior a 150 metros deben ser accesibles a vehiculos rodados” .

            3) Por otra parte, en el proyecto tampoco se aprecian facilidades para personas con movilidad reducida, ni vestibulo o lugar seguro alguno que permita acoger a las personas discapacitadas hasta su rescate.

Estos incumplimientos de la normativa son una muestra de las irregularidades y deficiencias que rodean al proyecto en aspectos de gran tascendencia. Estas cuestiones serán analizadas en un acto informativo que ofreceremos más adelante.

En consecuencia, volvemos a exigir la paralización de esta gran infraestructura, que a su vez está siendo ampliamente cuestionada por una serie de razones sociales entre las que cabe resaltar la falta de participación, el derroche económico y las afecciones urbanísticas que supone, asi como su negativo impacto en Dbus y la ausencia de justificación de la opción de construir en Donostia un Metro subterráneo frente a otras alternativas de mejora del transporte  público.

Movimiento vecinal Satorralaia

(Tlfno de contacto: 695715510)

Más información: www.satorralaia.wordpress.com

 

OHARRAK / NOTAS: 

(1) Se adjuntan los planos  PLANOS  de la Galería de Salida de Emergencia de Pio Baroja. Fuente: Proyecto Constructivo del tramo Lugaritz-Miraconcha del Metro de Donostialdea. Planos: “Obras Singulares”: 8.7.1 – 8.7.2 (OS7. RAMPA 2, C.T. Y GALERIA S.E. Planta y sección / Sección Rampa). Asimismo: Planos 8.7.3 (Encuentro con el túnel) y 8.8.3.1 – 8.8.3.2 (Plantas y secciones longitudinales de la salida de la galería al exterior)

(2) “Instrucción sobre Seguridad en Túneles” (Ministerio de Fomento 20/06/2006)

(3) Ibidem.

(4) Fuente: web de Ministerio de Fomento. Tuneles Ferroviarios. TRANS/AC. 9/9 de 1 de diciembre de 2003. Apartado C.3 08.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s