Donostian Metroa gelditzearen alde hainbat elkarte, erakunde eta arlo desberdinetan aritzendiren pertsonek izenpeturiko Manifestua argitara eman du Satorralaiak/ Satorralaia hace público un Manifiesto por la paralización del Metro en Donostia con la adhesión de numerosas asociaciones, organizaciones y personas de distintos ámbitos sociales

Gaurko prentsaurrekoaren informazioa/

Donostian Metroaren obrak gelditzearen alde hainbat elkarte, erakunde eta arlo desberdinetan aritzen diren pertsonek izenpeturiko Manifestua argitara eman du Satorralaiak:

(ikus atxikimenduak amaieran).

Gaur goizean Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean egindako agerraldiaren ARGAZKIA atxikita bidaltzen dugu.  

Información de la rueda de prensa realizada hoy:

Satorralaia hace público un MANIFIESTO por la paralización del Metro en Donostia que ha recibido la adhesión de numerosas asociaciones, organizaciones y personas de distintos ámbitos sociales.

(ver adhesiones al final)

Adjuntamos una FOTO de la comparecencia realizada esta manaña ante la sede del Gobierno Vasco

1. EUSKARA

2. CASTELLANO

Donostiako Metroaren eraikuntza gure hiriak nozitzen dituen arazo nagusienetako bat izaten ari da. Obrako gertakari larriek eta gainkostuek herritarren artean eragin duten kezka eta haserreaz gain, Mirakontxa-Easo tartearen Eraikuntza-Proiektu berrian azpigitura-lan handi hori egiteak dituen arriskuei buruz iragarpen benetan izugarriak egiten direla gaineratu behar da orain. Gure ustez, Donostiako Metroarekin egin den errakuntza handia erakusten du egoera honek modu ukaezinean. Hori dela eta, iritzi publikoari mobilizatzeko dei egiten diogu, Eusko Jaurlaritzak proiektua berehala geldi dezala eta Kontxatik Easo Plazaraino hiriaren azpitik aurrikusitako obraren esleipena eta lanei berrekiteko asmoa bertan behera utz ditzala eskatzeko.  

Ez dugu onartzen Metroaren obra halabeharrez eta guztiaren gainetik amaitzera behartuta dagoenik. Are gutxiago, Eusko Jaurlaritzak esleitu duen Proiektuan ohartarazten denean “baldintza geotekniko oso txarrak dituen zati batekin aurkitzen garela” eta “tunela egiteak ehundaka metrotako distantzian lurrazaleran desegonkortzeak eragin ditzakeela, baita trazadutik oso urrun dauden eraikinen osotasunari ere kalte egin ahal zaiolarik”. Halaber, Itsasertzetako Zerbitzuak Kontxako hondartzan Metroaren eraikuntza lanekin eragin den ingurumen-erasoa egiaztatu du, eta “tunelaren obrak, zeinak hondartzaren errealitate fisikoan eragin kaltegarria izan duten, geldiaraz daitezela” eskatu du, “harik eta itsas-lur eremu publikoa zeharkatzen duen trazaduaren azterketa oso bat egiten den arte”. Onartezina da, edonondik, Jaurlaritzak eta Udal-Gobernuak halako arriskuak eta eragin kaltegarriak jendaurrean isilpean gordetzea.

Gauzak horrela, gaurregun inoiz baino arrazoi sendoagoak daudela adierazten dugu zentzugabeko azpiegitura-lan hori geldiarazteko. Horrenbestez, Donostiako Metroaren Mirakontxa-Easo zatia egiteak dakartzan ingurumen-erasoa, gainkostu altuak eta eraikuntza-arrisku oso larriak kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzak obraren esleipena eta lanei berrekiteko asmoa bertan behera utz ditzala eskatzen dugu irmoki.   

Donostiako Metroaren egitasmoa era zabal batean jarri da auzitan, egindako hutsegite larriengatik eta ezinbesteko azterketa teknikoen gabeziarengatik ezezik, makro-proiektu hori herritarren parte handi baten iritziz zeharo behargabekoa eta xahuketa ekonomiko itzela delako baizik. Jaurlaritzak era inposatzailean eta herritarren inongo partehartzerik gabe ezarri du proiektua. Metroaren pasantea hiriko garraio publikoarentzat apustu okerra da bestalde, Dbus-en zerbitzuetan murrizketa garrantzitsuak planteatzen bait ditu egitasmoak, autoen trafikoa apenas gutxitu gabe. Horren aurrean, egungo Topoaren eta hiriko autobus linea nagusien artean koordinazioa eta osagarritasuna bultzatzea da proposatu diren alternatiben gakoa, era honetan garraio publikoaren irisgarritasuna auzo eta lantoki guztietara hobetze aldera. Baina, bistan dena, obraren negozio handiarekiko interesak eta hirigintza-arloko ondorio urbanistiko nabarmenak daude jokoan. Batetik, Metroaren pasanteak Easo Plazako EuskoTrenen geltoki nagusia ezabatzen baitu etxegintza-operazio handi bat sustatze aldera. Bestetik, trenbide trazadu zentralizatzaile bat ezartzen du Erdialde-Kontxako zonalde turistiko eta komertzialaren inguruan, San Bartolome Muinoan egin nahi dituzten merkatalgune handien gisako negozio inmobiliarioak laguntze aldera, noski. Aldiz, ezikusiarena egiten dute obrak hirigunean eragindako ingurumen-eraso etengabearen eta bizilagunek jasandako kalteen aurrean, edota obrako langileek salatzen dituzten legezkanpoko lanaldien eta segurtasun arloko lan-baldintzen urraketa larrien eta ezbehar-kopuru altuaren aurrean. Lanak hasi zirenetik hiru urte igaro direnean, gastu handienak oraindik egin gabe daude eta Eusko Jaurlaritzak aurtengo aurrekontuetan 142 milioi gehiago agindu ditu 2025 urtera bitartean “obra faraoniko” horren eraikuntzarako .         

Donostian metroaren obrak gelditzearen aldeko manifestu honekin bat egin dute hainbat erakunde sindikalek, gizarte- arkitektura- ekonomia- eta lurraldearen plangintza arloan aritzen diren profesionalek, idazlek, mugimendu ekologistako taldeek eta beste azpiegitura handien aurkako borrokan ari diren mugimenduek, Donostiako hainbat auzo elkarte eta kultur taldek, ezkerreko indar politikoek, baita adierazpen honekiko atxikimendua helarazi digute hamarnaka bizilagunek ere (ikus atximkimenduen zerrenda amaieran).

Lan zentzugabe hau gelditzeko unea da!

Donostian, 2021ko apirilaren 20ean.

Satorralaia hace público un MANIFIESTO por la paralización del Metro en Donostia que ha recibido la adhesión de numerosas asociaciones, organizaciones y personas de distintos ámbitos sociales:

La construcción del Metro sigue representando hoy en Donostia uno de los mayores problemas que afectan a la ciudad. A los graves sucesos y sobrecostes de la obra que han provocado preocupación e indignación en la ciudadanía, se añaden ahora las advertencias verdaderamente alarmantes presentes en el nuevo Proyecto Constructivo del tramo Miraconcha-Easo respecto a los riesgos que conlleva la ejecución de esta infraestructura. Consideramos que esta situación evidencia irrefutablemente el gran error de la pasante de Metro. Por ello hacemos un llamamiento a la movilización de la opinión pública para reclamar la paralización del proyecto y exigir al Gobierno Vasco que suspenda la nueva adjudicación y la reanudación de las obras proyectadas bajo la ciudad desde La Concha hasta la Plaza Easo.

No aceptamos que la obra del Metro esté inexorablemente condenada a finalizarse por encima de todo. Más si cabe, cuando el propio Proyecto licitado por el Gobierno Vasco advierte que “nos encontramos con un tramo con unas condiciones geotécnicas muy adversas” y ello “provoca que la ejecución del túnel pueda originar inestabilidades en superficie a cientos de metros de distancia, pudiendo llegar a afectar a la integridad de las edificaciones, incluso muy alejadas de la traza”. Asimismo, el Servicio de Costas ha certificado la agresión ambiental generada por la obra en La Concha y ha requerido que “las obras del túnel, las cuales han influido negativamente en la realidad física de la playa, queden paralizadas hasta que se realice un estudio completo de la traza en el dominio público marítimo-terrestre”. Resulta inadmisible que tales riesgos e impactos negativos sean silenciados ante la ciudadanía por el Gobierno Vasco y el Gobierno municipal.

En consecuencia, manifestamos que hoy existen una serie de razones más contundentes que nunca para poner freno a esta insensata obra de infraestructura.  Por ello exigimos al Gobierno Vasco la suspensión de la adjudicación y de la reanudación de las obras del tramo Miraconcha-Easo debido a los elevados sobrecostes, el impacto ambiental y los gravísimos riesgos que conlleva su ejecución. 

La pasante de Metro ha sido ampliamente cuestionada, no solo por los graves errores cometidos y la falta de estudios técnicos indispensables, sino porque una gran parte de la población considera que este macro-proyecto es un derroche económico absolutamente innecesario. El proyecto ha sido impulsado por el Gobierno Vasco de forma totalmente impositiva y sin ninguna participación ciudadana. Es también una apuesta equivocada para el transporte público, puesto que el proyecto plantea importantes supresiones y bajadas en los servicios de Dbus, sin reducir apenas el trafico de coches; frente a lo cual, existen propuestas alternativas que radican en buscar la coordinación y la complementariedad entre el actual Topo y las principales líneas urbanas de autobús para mejorar  la accesibilidad en transporte público a todos los barrios y lugares de trabajo. Obviamente, la construcción de la pasante de Metro responde al interés por el gran negocio de la obra y a las fuertes implicaciones urbanísticas del proyecto. Por un lado, el plan elimina la estación central de EuskoTren en la Plaza Easo con claros fines edificatorios. Por otro, establece un nuevo trazado ferroviario centralizador en torno a la zona comercial y turística del Centro-La Concha, sin duda en beneficio de negocios inmobiliarios como las grandes superficies comerciales promovidas en el Cerro de San Bartolomé. Ni se habla de la permanente agresión ambiental que genera la obra en el medio urbano, los daños que viene causando al vecindario, ni de las jornadas ilegales de trabajo y las condiciones de gran inseguridad y la elevada siniestralidad laboral que denuncian los trabajadores. Habiendo transcurrido tres años desde el inicio de las obras, los mayores gastos están todavía sin realizarse y los presupuestos del Gobierno Vasco destinan este año un total de 142 millones más a la construcción de esta obra “faraónica”hasta el 2025.

Este manifiesto por la paralización del Metro en Donostia ha recabado la adhesión de numerosos sindicatos, profesionales de distintos ámbitos sociales como la planificación urbana y territorial, la arquitectura y la economía, un amplio apoyo del movimiento ecologista y de movimientos en lucha contra otras grandes infraestructuras, asociaciones vecinales de Donostia, grupos culturales, escritores, fuerzas políticas de izquierda, así como la adhesión comunicada por decenas de vecinos y vecinas (ver lista de adhesiones)    

Lan zentzugabe hau gelditzeko unea da!

En Donostia, a 20 de abril de 2021.

Manifestuari atxikimenduak / adhesiones: 

Sindikatuak:

ELA

LAB

CCOO Euskadi

KURPIL Dbus-eko langile sindikatua

ESK

STEILAS

Idazleak / Gizarte, arkitektura eta ekonomia arloko azterlari eta ekintzaileak:    

Jose Allende Landa (Hiri eta Lurralde Plangintza katedraduna) 

Iñaki Uriarte  (arkitektua)

Miguel Angel Irazabalbeitia Fernandez (arkitektua)

Jule Goikoetxea

Joan Mari Irigoien (idazlea)

Pako Aristi (idazlea)

Jose Agustin Arrieta Ugartetxea (idazlea)

Baleren Bakaikoa (ekonomialaria) 

Alizia Stürtze

Iñaki Barcena. EKOPOL ikerketa taldea. EHU

Fernando Díaz Orueta (soziologoa)

Javier Zozaya Latasa (abokatu eta ekonomialaria)

Iñaki Egaña (idazlea)

Javier Etayo Larrainzar

Xabier Arberas

Fito Rodriguez 

Ana Maria Parra (pintorea)

Carlos Trenor

Belen Martinez Menéndez( Donostiako bizilaguna eta Gara-ko zutabegilea)

Joxe Iriarte “Bikila”

Joseba Alvarez Forcada

Jon Mikel Arano Aramendi (idazlea)

Ritxi Aizpuru Zubizarreta (musika editorea)

Ainhoa Lukas Odriozola (disenatzaile grafikoa)

Joseba Andoni Leizeaga (irudigilea)

Gizarte, ekologia, kultur talde eta auzo elkarteak:

Satorralaia bizilagunen mugimendua

Haritzalde Naturzaleen Elkartea

Eguzki Talde Ekologista

Ekologistak Martxan

Greenpeace Euskadi

Larreko Mahaia

OrainArdura

Mutriku Natur Taldea

Plataforma Tranvía Sur NO  taldea (Gateiz)

AHT Gelditu! Nafarroa

Parte Zaharrean Bizi Auzo Elkartea

Uliako Auzo Elkartea

Egia Bizirik Auzo Elkartea

EKOLOGISTAK MARTXAN

Herripe Auzo Elkartea

Hondarpe Auzo Elkartea

Altza XXI Herri Ekimena

Begoña Alzaga (Izbe auzo elkartea)

Donostialdeako STOP DESAHUCIOS

Donostiako Duintasuna Elkartea

BiziLagunEkin (deshazkunde turistikoaren aldeko donostiarren plataforma)

Igeldoko Herri Kontseilua

Jatorkin Al-Nahda elkartea (Etorkin magrebiarren integraziorako elkartea)

Amara Berri AEK euskaltegia 

Antiguotarrak Elkartea

Liburutopia Kultur Elkartea

DinamitaTour

Ekintza Zuzena aldizkaria

Talde politikoak:

EQUO Berdeak Gipuzkoa

Donostiako EH BILDU

PODEMOS-AHAL DUGU Donostia

Donostiako SORTU

ALTERNATIBA Gipuzkoa

Antikapitalistak

Beste hainbat herritarrek eta bizilagunek atxikimenduak helarazi dituzte:

Marian Garmendia Sorrondegi

Cristina Aramburu

Ione Forcada

Koro Zumalabe

Juan M. Sansinenea

Juan Manuel Dublang Sagastume

Anibal Paton

Ander Fernandez Jauregi

Mª del Coro Urrestarazu

Carmen Ferrando

Gabi Isasa

Javier Castañeda

Teresa Zarco Fernandez

Mirene Edurne Baranda de Miguel

Ignacio Azpiroz

Maria Castronuño

Jürgen

Eugenio Fernandez Soriano

Juanjo Ugartemendia de la Iglesia

Jose Piñas Sanfacundo

Edurne Epelde Pagola

Txaro Untzilla

Ihintza Tellabide Amunarriz

Agustina Pontesta

Irene Aldasoro Katarain

Itziar Lopetegi Iturriza

Maria Eugenia Lizeaga Tamayo

Maddi Alvarez Forcada

Manex Eizmendi Alvarez

Mauriñe Eizmendi Alvarez

Juana Mari Etxeberria Zulaika

Maria Jesus Etxeberria Zulaika

Lurdes Aginagalde

Eneko Sansinenea

Maria Luisa Urra

Rosalía Sanchez Ciganda

Erruben Egaña Zumeta

Amaia Grijalbo Idigoras

Jesus Grijalbo Goicoechea

Carolina Sanchez 

Satorralaia bizilagunen mugimendua

Movimiento vecinal Satorralaia

Tlfnoa: 695715510

Email: satorralaia@gmail.com

Informazio gehiago: satorralaia.wordpress.com      

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s