“DONOSTIA DEFENDATUZ” Koordinakundearen Aurkezpena – Prentsaurreko deialdia/ Convocatoria de RUEDA DE PRENSA: Presentación Coordinadora “Donostia Defendatuz”

PRENTSAURREKO DEIALDIA:

Bihar urtarrilak 16 asteazkenean, “DONOSTIA DEFENDATUZ” koordinakundearen aurkezpena egingo da, hirigintza garbi, parte-hartzaile eta jasangarri baten alde sortu berri den koordinakunde honen sorreraren arrazoiak eta helburuak azalduz eta antolatu dugun lehenbiziko iharduera aurkeztuz. Komunikabideei prentsaurrekora etortzeko dei egiten dizuegu beraz, goizeko 10’30etan Donostiako Udaletxean (prentsaurrekoen gela).

CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA:
Mañana miércoles 16 de enero se realizará una rueda de prensa para presentar la Coordinadora “DONOSTIA DEFENDATUZ” y exponer los motivos de su creación y objetivos comunes de los movimientos sociales que la integran. Asimismo anunciaremos la primera actividad que ha organizado la Coordinadora. Solicitamos por ello a los medios de comunicación vuestra asistencia a la rueda de prensa que tendrá lugar a las 10’30h en el Ayuntamiento de Donostia (sala de ruedas de prensa).
Anuncios

BATZARRA astelehenean/ ASAMBLEA VECINAL el próximo lunes 14 de enero

BATZARRA urtarrilak 14 astelehenean / ASAMBLEA VECINAL el próximo lunes 14 de enero

Datorren astelehenean, urtarrilak 14, Donostiako metroaren pasantea gelditzeko bizilagunen batzarra egingo da arratsaldeko 7etan Amarako Eskolen azpian dagoen zaharren egoitzan (sarrera Larramendi kaletik, eskaileretan behera). Hori dela eta, batzarrera etortzeko dei egiten dizuegu, informazioa trukatzeko eta datozen ekimenak bultzatzeko.

Honako hauek dira batzarrerako proposatzen dugun gai-ordena ta eskuartean ditugun ekimenak:

1) Metroaren obrak bizilagunei eragiten ari diren arazoen segimendua eta salaketa:

Salaketa hauek jaso ditugu azken asteotan:

-Zarautz etorbideko emakume batek ARAZO LARRIA DU. Meditazio eskola du Zarautz etorbideko 33 zenbakian eta metroaren obren zaraten ondorioz bere iharduera profesionala hor segitzea ezinezkoa bihurtu da. Iharduera hori beste tokiren batean errealojatu ahal izateko laguntza eskatu die Udalari eta Jaurlaritzari. Baina ETSren zuzendaritzak arazo larri honi irtenbide bat aurkitzeko inongo laguntzarik ez ematea erabaki du. Ondorioz, emakume honek bere lanbidea arriskuan du. Egoera hori epaitegira eramatearekin batera, zangoperatze hau publikoki salatu nahi du.

-Bestalde, Zarautz etorbideko 95 bizilagunek salaketa-idatzi bat aurkeztu dute udaletxean, hain zuzen ere joan den urriaz geroztik gau eta egunez pairatu dituzten zarata jasangaitzak eta Udalaren utzikeria salatzeko. Salaketaren idatzia atxikita,  obras metro bidaltzen dizuegu. Bizilagunen etengabeko kexa eta salaketen ondorioz, Jaurlaritzak gaueko orduetan lanak etetea agindu berri du.

-Zubieta kaleko bizilagun baten deia ere jaso genuen Santo Tomas egun aldera: emakume horrek bibrazio arazoak pairatzen zituen.

Udaletxean interpelazioa eta Mozioa otsaileko Udal-Plenoan:

Obrak eragindako arazoen eta Udalaren utzikeriaren inguruan interpelazio berri bat aurkeztuko du Ayem Oskoz zinegotziak Udaletxean. Hastapeneko asmoa interpelazio hau datorren astelehenean (hilak 14ean) udal batzorde batean tratatzea zen, jarraian urtarrilaren 24ko Udal-Plenoan Mozio gisa aurkezteko. Baina ekimen hau Otsailera atzeratu behar dugu: izan ere, gai hau urtarrilean tratatzeko eskaera atzera bota diote Ayem-i “defecto de forma” baten aitzakiapean. Hori dela eta, interpelazioa otsaileko udal batzorde batean tratatuko da eta MOZIOA OTSAILEKO PLENORA ATZERATU DA. Orduan jendea Plenora biltzeko deia egingo dugu.

2) “Donostia Defendatuz” plataforma sortu da. Aurkezpen-prentsaurrekoa eta mahaingurua:

“Donostia Defendatuz” izeneko plataforma batean biltzea erabaki dugu Donostian sustatzen ari den  hirigintza erasokorrak eragindako hainbat elkarte eta taldek: Haritzalde, Belartza 2 Gelditu, Ondare (ondarearen defentsako taldea), Satorralaia, Dendartean, San Bartolome Muinoaren defentsako elkartea, Uliako Auzo Elkartea. Plataforma aurkezteko prentsarrekoa egingo da datorren urtarrilak 16 asteazkenean goizeko 10’30etan Udalextean (prentsaurrekoen gela) eta talde guztien artean mahaingurua egindo da Koldo Mitxelenan urtarrilak 28 astelehenean, arratsaldeko 7etan.

3) Metroaren pasanteaz mahaingurua, hauteskundeetara aurkeztuko diren alderdiekin:

Otsailaren 5ean egingo da hau, Koldo Mitxelenan, arratsaldeko 7etan. Zein alderditako ordezkariek partehartuko duten datozen egunetan konfirmatuko dugu. Mahaiguruaren sarrera gisa, Gorka Jimeno antropologo gazteak metroaren pasanteaz egin berri duen gradu amaierako lanaren ondorioak azalduko ditu.

4) Metroaz eztabaida “+55 ingurugiro” tailerran”:

Urtarrilak 23 asteazkenean Metroaren afera eztabaidagai izango da “taller de Medio Ambiete Plus 55”  izeneko programan. Satorralaiako kide batek eta Udaletxeko teknikari batek (ingurugiro zuzendariak)  hartuko dute parte. Cristina Enean izango da (Ernest Lluch kultur etxea obretan dagoenez Cristina Eneara aldatu dute aktibidadea). Eztabaida bi txandetan egingo da: lehen saioa goizeko 10etatik 11’45ra, eta bigarren saioa 12tik 13’45ra.

5) Erakusketa informatiboa eta sinaduren bilketa datozen asteetan Loiola kaletik auzoetara eramateko proposamena:

Bukatzeko, asteazkenero Loiola kalean egin izan dugun kontzentrazioa –azken aldian erakusketa eta informazio banaketa—egin ordez, datozen asteetan eta otsailaren amaiera arte aldatzea proposatzen da: astean behin erakusketa informatiboa eta sinadurak biltzeko mahaia auzo ezberdin batean jartzea da proposamena. Ekintza informatibo hau auzo ezberdinetan egiteko (Gros, Egia, Amara…) egutegi bat proposatuko da batzarran.

6) Bestelako proposamenak eta iritzi librerako tartea:

Halaber, batzarran egungo egoerari buruzko iritziak eta landu beharko ditugun bideen eta ekimenen inguruan ideiak eta proposamenak trukatzeko gonbitea egiten dizuegu.

Beraz, asteleheneko batzarran zuen partehartzea espero dugu, baita zuen inguruan deialdi honen berri emateko eskatu ere.

Metroaren pasantea gelditzeko Satorralaia bizilagunen mugimendua

Harremanetarako tlfnoa: 695715510 / Emaila: satorralaia@gmail.com

ASAMBLEA VECINAL el próximo lunes 14 de enero:

 El próximo lunes día 14 de enero, la asamblea vecinal por la paralización de la pasante de metro se reunirá a las 19h en los locales del Jubilado/a situados bajo las escuelas de Amara (entrada por la calle Larramendi, escaleras abajo). Os llamamos por tanto a acudir a la asamblea para intercambiar información e impulsar nuevas iniciativas.

Estas son algunas de las iniciativas que tenemos entre manos y el orden del día que proponemos para la asamblea:

1) Seguimiento y denuncia  de los problemas provocados por las obras:

En las últimas semanas hemos recibido nuevas denuncias:

            -Una persona se enfrenta a un GRAVE PROBLEMA en la avenida de Zarautz. Esta mujer tiene una escuela de meditación en la avenida de Zarautz nº33 y  los ruido y vibraciones producidos por la obra hacen inviable proseguir su actividad profesional en el lugar.  Se puso en contacto con el ayuntamiento y el Gobierno Vasco para tratar de buscar una solución realojando la escuela en otro local. Sin embargo, la dirección de ETS ha decidido que no darán ninguna ayuda para buscar una solución realojado la actividad. Asi las cosas, esta mujer se encuentra en la situación de tener que abandonar su actividad profesional.  Además de llevar el asunto a los tribunales, quiere denunciar públicamente este atropello.

– 95 vecinos/as de la avenida de Zarautz han entregado en el Ayuntamiento un escrito denunciando los insoportables ruidos que han soportado de día y de noche desde el pasado mes de octubre y la absoluta pasividad municipal. Adjuntamos el escrito, obras metro presentado en el Ayuntamiento. Finalmente, ante las continuas quejas y denuncias vecinales,  el Gobierno Vasco ha ordenado recientemente suspender los trabajos nocturnos.

-Una vecina de la calle Zubieta se puso en contacto con Satorralaia en torno a las fechas de santo tomas para denunciar el problema de vibraciones que estaba padeciendo por las obras.

Interpelacion y moción en el pleno municipal de febrero:

Los problemas provocados por las obras de la pasante de metro y la pasividad municipal serán objeto de una nueva interpelación planteada por el concejal Ayem Oskoz, que también presentará una Moción sobre este asunto en el pleno municipal de Febrero. Si bien la intención inicial era plantear la moción en el próximo Pleno del 24 de enero, la comisión municipal ha desestimado bajo el pretexto de un “defecto de forma” tratar de este asunto en enero. De ahí que la interpelación presentada por el concejal será tratada finalmente en una comisión municipal en febrero y la moción sobre este asunto será debatida en el pleno del mes de febrero. Realizaremos entonces un llamamiento a acudir al pleno.

2) Creada la plataforma “Donostia Defendatuz”: Rueda de prensa y mesa redonda de presentación:

Diferentes colectivos y asociaciones hemos creado la plataforma “Donostia Defendatuz” para aunar fuerzas ante las salvajes actuaciones urbanísticas fomentadas en Donostia: Haritzalde, Belartza 2 Gelditu, Ondare (colectivo de defensa del patrimonio), Satorralaia, Dendartean, asociacion de defensa del cerro de San Bartolome, AAVV de Ulia. Se realizará una rueda de prensa para presentar la iniciativa el próximo miercoles 16 de enero a las 10’30 en el ayuntamiento (sala de ruedas de prensa) y se ha organizado una mesa redonda con la participación de todos los colectivos el 28 de enero a las 19h en el Koldo Mitxelena.

3) Mesa redoda sobre la pasante de Metro con los partidos que concurren a las elecciones:

Esta tendrá lugar el 5 de febrero a las 19h en el Koldo Mitxelena. En los próximos días confirmaremos los participantes. A modo de introducción de la mesa redonda, el joven antropólogo Gorka Jimeno expondrá las conclusiones del trabajo de fin de grado que ha ralizado sobre la pasante de Metro.

4) La pasante de Metro a debate en el el taller de Medio Ambiente “Plus 55”:

El miércole 23 de enero, La pasante de Metro será el tema de un debate organizado en el marco del taller de Medio Ambiente “Plus 55”. Participaran  un miembro de Satorralaia y un  técnico municipal (director de medio ambiente). El debate tendrá lugar en Cristina Enea (la actividad se ha trasladado allí por estar en obras la casa de cultura Ernst Lluch). El debate se realizará en dos dos sesiones: la primera de 10 a 11’45h  la segunda de 12 a 13’45h.

5) Propuesta para llevar durante las próximas semanas la Exposicion informativa y recogida de firmas semanal de la calle Loiola a los barrios:

Se propone cambiar durante las próximas semanas y hasta finales del mes de febrero la concentración semanal de la calle Loiola –últimamente exposición y reparto de información—para llevarla una vez a la semana  a un barrio distinto. Se propondrá en el asamblea un calendario para llevar esta iniciativa a los barrios (Gros, Egia, Amara…).

6) Otras propuestas y libre intercambio de opiniones:

Asimismo, os invitamos a intercambiar opiniones y a plantear ideas y propuestas sobre las posibles iniciativas a llevar a cabo.

Esperamos por tanto vuestra participación en la asamblea del lunes, y os pedimos difundir igualmente esta convocatoria en vuestro entorno.

Movimiento vecinal Satorralaia por la paralización de la pasante de metro

Tlfno de contacto: 695715510 / Email: satorralaia@gmail.com

Donostiako Metro-pasantearen aurkako kazerolada/ Marcha-Cacerolada contrra la pasante de Metro

MARTXA-KAZEROLADA 20D18 - SATORRALAIA

Donostiako Metro-pasantearen aurkako Martxa-Kazerolada zaratatsua egin da gaur Udaletxera:

Euskal Gobernuak obrak gaueko orduetan etetea agindu du  Zarautz etorbidean     

Ruidosa Marcha-Cacerolada contra la pasante de Metro al Ayuntamiento:

El Gobierno Vasco ordena parar las obras nocturnas en la avenida de Zarautz

1. EUSKARA

2.CASTELLANO

Donostiako Metro-pasantearen aurkako Martxa-Kazerolada zaratatsua egin dute gaur arratsaldean hamarnaka lagunek Udaletxera (argazkia atxikita bidaltzen dugu). Satorralaia bizilagunen mugimenduak deituta, hiriaren erdialdeko kaleetan barrena egin da protesta, martxaren buruan “HERRITARREI ENTZUN: METROARI EZ!” leloa duen pankartarekin batera  Eneko Goia alkatea belarrietan tapoi handiak jarrita irudikatzen duen karikatura handi bat ere eraman dugularik, hain zuzen ere Udaletxea Metroaren obrak eragindako arazoen eta kalteen inguruan hainbat bizilagunek egin dituzten salaketen aurrean entzungor egiten ari dela salatzeko. Satorralaiak aldarrikatzen duenez, bestalde, Metroaren obra erraldoi hori ez da beharrezkoa  Donostia eta eskualdeko herrientzat, Dbus eta Lurraldebus kaltetuko ditu autoen trafikoa gutxitu   gabe, herritarren partehartzerik gabe inposatu eta baliabide publikoak xahutzen dituen proiektua da, Donostian mugikortasuna hobetzeko aukera egokiagoak  eta merkeagoak badirelarik.

Euskal Gobernuak obrak gaueko orduetan etetea agindu du Zarautz  etorbidean:

Satorralaiak informatzen duenez, obrak gauean eragindako zarata etengabeen ondorioz Antiguako hainbat bizilagunek hilabete baino gehiagoan salaketak egin eta gero, Eusko Jaurlaritzak obrak gaueko orduetan etetea agindu du Zarautz etorbidean.  Erabakia joan den asteartean hartu du Jaurlaritzak, bizilagunen salaketa ugaritzen ari direla-eta zaraten neurketak egin dituenean: joan den astelehen gauean 40-45 dezibelioko zarata maila neurtu dute Zarautz etorbideko etxebizitza batean, debekatutako mailak nabarmenki gaindituz, eta lanak etetea agindu du.

Satorralaiak informatzen, salatzen eta mobilizatzen segituko du zentzugabeko proiektu hori gelditzearen alde.

Satorralaia Bizilagunen Mugimendua

(Harremanetarako tlfnoa: 695715510)

Informazio gehiago: www.satorralaia.wordpress.com

Ruidosa Marcha-Cacerolada contra la pasante de Metro al Ayuntamiento:

El Gobierno Vasco ordena parar las obras durante la noche en la avenida de Zarautz:

Decenas de personas han realizado esta tarde una ruidosa Marcha-Cacerolada contra la pasante de Metro al Ayuntamiento de Donostia (adjuntamos foto). La protesta convocada por el movimiento vecinal Satorralaia ha recorrido las calles del centro de la ciudad encabezada por una pancarta con el lema “HERRITARREI ENTZUN: METROARI EZ!” y una gran caricatura del alcalde Eneko Goia con grandes tapones en las orejas para denunciar que el Ayuntamiento está haciendo oídos sordos ante las denuncias vecinales por los problemas y los daños provocados por las obras del Metro. Satorralaia manifiesta además que la pasante de Metro es innecesaria para Donostia y para las poblaciones de la comarca, perjudicará a Dbus y Lurraldebus sin reducir el tráfico de coches, es un proyecto impuesto sin participación ciudadana y un gran derroche de recursos públicos, a la vez que existen en Donostia soluciones más adecuadas y baratas para mejorar la movilidad.

El Gobierno Vasco ordena parar las obras durante la noche en la avenida de Zarautz:

Satorralaia informa que el Gobierno Vasco ha ordenado parar las obras durante la noche en la Avenida de Zarautz tras más de un mes de quejas y denuncias vecinales por los problemas de ruidos nocturnos provocados por la obra. La decisión ha sido tomada el pasado martes, tras haber realizado el pasado lunes a la vista de las crecientes denuncias vecinales unas mediciones de ruido que han dado unos niveles insoportables de hasta 40-45 decibelios en una vivienda de la Avenida de Zarautz, muy por encima de los límites establecidos.

Satorralaia seguirá informando, denunciando y movilizándose por la paralización de este insensato proyecto.  

Movimiento vecinal Satorralaia

(Tlfno de contacto: 695715510)

Más información: www.satorralaia.wordpress.com  

 

Martxa-Kazerolada Ab-20 osteguna -Satorralaia convoca una Marcha-cacerolada el jueves 20-D

kazerolada
Udaletxera Martxa-Kazerolada deitu du Satorralaiak abenduak 20 ostegunean /

Satorralaia convoca una Marcha-Cacerolada al Ayuntamiento el jueves 20 de diciembre

Kartela atxikita doa / Adjuntamos el cartel

1.EUSKARA

2.CASTELLANO

Satorralaia bizilagunen mugimenduak Donostiako Udaletxera Martxa-Kazerolada deitu du datorren abenduak 20 ostegunean, arratsaldeko 17’30etan Artzai Onaren Plazatik abiatuta, Metroaren aurkako oposizioa ozenki aldarrikatzeko. “HERRITARREI ENTZUN: METROARI EZ!” lelopean egingo dugu protesta, hain zuzen ere Udaletxea Metroaren obrak eragindako arazoen eta kalteen inguruan hainbat bizilagunek egin dituzten salaketen aurrean entzungor egiten ari dela eta pertsonen eskubideak ezerezean uzten dituela salatzeko. Metroaren obra erraldoi hori errefusatzen dugu gainera herritar gehienek:

 > Ez da beharrezkoa Donostia eta eskualdeko herrientzat.

 > Dbus eta Lurraldebus kaltetuko ditu, autoen trafikoa gutxitu   gabe.

 > Baliabide publikoak xahutzea da: 200 milioi eurotik gora.

 Eraikuntza-lanekin bizilagunei arazo handiak eta hirian afekzio larriak eragiten dira.

 Donostiak garraio publiko ona du eta mugikortasuna hobetzeko aukera egokiago eta merkeagoak badira.

 Herritarren partehartzerik gabe inposatu da eta proiektu zentzugabe hori propaganda kanpainekin zuritu-ezina da.

Hori denagatik, datorren osteguneko mobilizazioan partehartzeko dei egiten dugu eta zuen inguruan deialdi honen berri ematea eskatzen dizuegu.

Kartela atxikita doa.  

Abenduak 20 Osteguna (Udal-batzar eguna):

Udaletxera MARTXA-KAZEROLADA

17:30etan Artzai Onaren Plazatik abiatuta

Satorralaia Bizilagunen Mugimendua

(Harremanetarako tlfnoa: 695715510)

Informazio gehiago: www.satorralaia.wordpress.com

Satorralaia convoca una Marcha-Cacerolada al Ayuntamiento el jueves 20 de diciembre:

El movimiento vecinal Satorralaia convoca el jueves 20 de diciembre una Marcha-Cacerolada al Ayuntamiento de Donostia partiendo a las 17’30h desde la Plaza del Buen Pastor para reivindicar bien alto la oposición a la pasante de Metro. Esta protesta se realizará bajo el lema “HERRIARI ENTZUN: METROARI EZ!” para denunciar que el Ayuntamiento está haciendo oídos sordos ante las denuncias vecinales por los problemas y los daños provocados por las obras del Metro, atropellando los derechos de las personas. Esta obra es además rechazada por la mayoría de la población:

 La pasante de Metro es innecesaria para Donostia y para las poblaciones de la comarca.

 >  Perjudicará a Dbus y Lurraldebus sin reducir el tráfico de coches.

 >  Es un gran derroche de recursos públicos: 200 millones de euros como mínimo.

 Las obras provocarán serias molestias para la población graves afecciones en la ciudad.  

 Donostia cuenta con un buen sistema de transporte público y existen soluciones más adecuadas y baratas para mejorar la movilidad.

 > Es un proyecto impuesto sin participación ciudadana y una insensatez que no consiguen disimular lascampañas de propaganda.

Por todo ello, llamamos a participar en la movilización del próximo jueves y os invitamos a difundir la convocatoria en vuestro entorno.

Adjuntamos el cartel.

Jueves 20 de diciembre (día del Pleno municipal)

MARCHA-CACEROLADA al Ayuntamiento              

17’30h desde la Plaza del Buen Pastor     

Movimiento vecinal Satorralaia

(Tlfno de contacto: 695715510)

Más información: www.satorralaia.wordpress.com  

Gaurko prentsaurrekoaren informazioa/ Info de la RUEDA DE PRENSA realizada hoy para denunciar los daños y problemas generados por las obras de la pasante de Metro

PRENTSAURREKOA OBREN SALAKETA AZAROA 27 - SATORRALAIA

Gaur Donostian emandako prentsaurrekoaren informazioa:

Donostiako Metroaren obrak sorturiko arazoak eta kalteak salatu dituzte, Udaletxearen eta Euskal Gobernuaren utzikeria nabarmenduta

Información de la rueda de prensa realizada hoy en Donostia:

Denuncian los problemas y daños provocados por las obras de la pasante de Metro ante la absoluta pasividad del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco

1-Satorralaiaren komunikatua (EUSKARA)

2-Comunicado de Satorralaia (CASTELLANO)

3-Registro de denuncias vecinales

Donostiako Metroaren eraikuntza lanak sortzen ari diren arazoak eta kalteak salatu ditu gaur Satorralaia bizilagunen mugimenduak Udaletxearen aurrean egindako prentsaurrekoan. Lehehengo eta behin, kalte hauek zeharo behargabekoa den eta Donostiako nahiz Gipuzkoako herritar gehienek errefusatzen duten obra erraldoi batek eragindakoak direla nabarmendu nahi dugu, Topoaren trenbide sarea eskualdean hobetzeko beharrezkoak diren baliabiadeak xahutzen dituena bestalde. Hori esanda, Metroaren obrak Aizkorri kalean, Morlansen, La Fe pasealekuan, Zarautz etorbidean, Mikeletes Pasealekuan eta Zubieta kalean eragindako arazoen eta kalteen inguruan (zaratak, gasen kutxadura, matxurak, pitzadurak…) hainbat bizilagunek egin dituzten salaketak bildu ditugu. Horien berri ematen dugu komunikatu honen amaieran (Ikus Bizilagunen salaketen bilduma, gaztelerazko komunikatuaren ondoren). Honi dagokionean, zuzenean kalteturiko bizilagun batek hartu du hitza prentsaurrekoan, hain zuzen ere obrak Morlanseko eskolaren ondoko bere etxebizitzan eragindako aire-kutsaduraren ondorioz joan den abuztuaz geroztik Administrazio guztien aurrean egin duen salaketak inongo erantzunik jaso ez duela salatzeko. Bizilagun honen salaketaren harira, obra honek herritarren osasunean eta ingurunean eragindako kalteak orohar zaintzeko erantzukizuna duten Udaleko eta Eusko Jaurlaritzako organoen utzikeria agerian utzi du  Arartekoaren urriaren 23ko ebazpen batek.

Ikusitakoak kontutan hartuta, honako hau salatu nahi du Satorralaiak:

–        Agerian geratzen da agintariek ez dutela inolako borondaterik proiektu erraldoi honen aurrean herritarren eskubideak bermatzeko. Herritarren kexa eta salaketen aurrean Administrazioek agertzen duten erabateko utzikeria salatzen dugu, ez dutelako bizilagunen osasuna eta ongizatea bermatze aldera ezer egiten.

–        Arauak hausten dituzten zaraten eta bibrazioen salaketen aurrean Udalaren arduragabekeria nabarmendu nahi dugu. Udalerrian edozein jarduerak eragindako zaratak eta bibrazioak kontrolatzeko betebeharra du Udalak. Bizilagun kaltetuek Udaltzaingoari deitu diotenean, ordea, zaraten maila neurtzeari eta atestatuak egiteari uko egin dute, bizilagunei esanaz kexak enpresa eraikitzaileei zuzendu behar dituztela. Hartara, eta bizilagunek behin eta berriz eskatu behar izanda, zaraten neurketak salatutako enpresek egin dituzte, eta pertsona kaltetuei ez diete emaitzak ikusten utzi ere egin. Modu berean, enpresek zenbait bizilaguni etxeetan “lur-zoruaren erresistentzia maila neurtzeko erregletak” jartzea proposatu diete, baina ohartaraziz  datuak ez dizkietela emango, “alarma sor lezaketelako ongi interpretatu ezean”…  Zinez, azeria oiloen zainketaz arduratzea bezala da hau guztia.

–        Bestalde, ustez herritarren eskakizunei arretaz erantzuteko abian jarri duten TOPOgunea bulegoaren axolagabekeriaren inguruan argigarria da Mirakontxako bizilagun batek azaroaren 21ean Satorralaiari helarazitako salaketa: “Badira zenbait aste ez dugula atsedenik hartzen Metroaren obren zarata dela eta. Gaueko orduetan lanen etenaldia eskatzeko TOPOgunera jo dugu, baina ezentzuna egiten dute luzamendutan ibiltzeko…”

Halaber, Metroaren eraikuntza-proiektuen informazioa lortzeko Euskal Gobernuak ezarri  dituen traba handiak salatu nahi ditugu, proiektuaren xehetasun teknikoak ezagutu ahal izatea eragozten dielako herritar interesatuei. Gardentasun falta horren inguruan galdetu zion proiektuaren informazioa CD batean eskuratzeko eskaera egin zuen bizilagun batek ETSko Planifikazio eta Poiektuen Zuzendari Julian Ferraz-i, eta honek zinizmo ikaragarriarekin erantzun “propiedade intelektuala babesteko” ez dutela Eraikuntza-Proiektuen dokumentazioa eskuratzeko baimenik ematen…        

Gauzak horrela, salatu egiten dugu Administrazioek obrari emandako lehentasunak ezerezean utzi egiten dituela pertsonen eskubideak.

 

Martxa-Kazerolada abenduaren 20ko Udal-Plenoaren egunean  

Satorralaia bizilagunen mugimenduak informatzen eta mobilizatzen segituko du, eta Udaletxera Martxa-Kazerolada bat deituko du abenduak 20 osteguneko Udal-Plenoaren egunean, arratsaldeko 17’30etan Artzai Onaren Plazatik abiatuta. .

Satorralaia bizilagunen mugimendua

(harremanetarako tlfnoa: 695715510)

–Información de la rueda de prensa realizada hoy en Donostia–

Denuncian los problemas y daños provocados por las obras de la pasante de Metro ante la absoluta pasividad del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco:

1-Comunicado de Satorralaia

2-Registro de denuncias vecinales

El movimiento vecinal Satorralaia ha denunciado hoy en una rueda de prensa realizada ante el Ayuntamiento los problemas y los daños generados por las obras de la pasante de Metro. De entrada, también queremos resaltar que son daños provocados por una obra totalmente innecesaria y rechazada por la mayoría de la población de Donostia y de Gipuzkoa, que además derrocha los recursos que debieran dirigirse a la mejora de la red ferroviaria del Topo en la comarca. Dicho esto, aportamos al final de este comunicado un registro de las denuncias vecinales por los problemas y daños provocados por las obras (ruidos, contaminación por gases, averías y grietas) en la calle Aizkorri, Morlans, Paseo de la Fe, Avenida de Zarautz, Paseo Mikeletes y calle Zubieta. A este respecto, un vecino directamente afectado ha expuesto en la rueda de prensa el caso de la denuncia presentada por contaminación del aire producida por las obras del Metro en su vivienda junto al centro escolar de Morlans, denuncia que permanece desatendida desde el mes de agosto por todas las administraciones. El Ararteko ha emitido el 23 de octubre al hilo de esta denuncia una resolución que deja constancia de la inacción de los distintos órganos del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco responsables de la vigilancia de las afecciones que produce esta obra para el medio ambiente o la salud de las personas.

Ante todos estos hechos Satorralaia quiere denunciar lo siguiente:

–        Se evidencia que las autoridades no tienen ninguna voluntad de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la ejecución de esta obra. Denunciamos la absoluta pasividad ante las quejas y denuncias vecinales mostrada por las Administraciones, porque no hacen nada para garantizar la salud o el bienestar de las personas.

–        Resaltamos la pasividad municipal ante las denuncias de contaminación por ruidos y vibraciones. El control de los niveles de ruido y vibraciones producidos en el municipio por cualquier actividad es una responsabilidad que las diferentes normas ambientales atribuyen al ayuntamiento. Sin embargo, cuando las personas afectadas han llamado a la Policía Muncipal, ésta se ha negado a realizar mediciones y a elaborar atestados, indicando que las quejas deben dirigirse a las empresas constructoras. De ahí que, tras una continua y larga insistencia de lo/as vecino/as, las mediciones vienen siendo realizadas por las propias constructoras denunciadas, que además no dejan a las personas afectadas ver los resultados. Igualmente, las empresas han propuesto en algunos casos a los vecinos poner regletas en las casas para “medir el nivel de resistencia del suelo”, pero advierten que no les darán los datos, “porque podrían crear alarma si no los interpretan bien”… Verdaderamente, todo esto es algo como encargar al zorro de vigilar las gallinas.

–        Por otra parte, la denuncia comunicada por una vecina de Miraconcha el 21 de noviembre a Satorralaia es esclarecedora respecto a la desidia del pretendido servicio de atención a la ciudadanía puesto en marcha en la oficina TOPOgunea: “Llevamos unas semanas horribles por la noche debido al ruido de las obras del Metro. Nos hemos puesto en contacto con TOPOgunea para solicitar la parada durante las horas de descanso, pero nos dan largas…”.

Asimismo, queremos denunciar las fuertes restricciones que impone el Gobierno Vasco al acceso a la información de los proyectos constructivos de la pasante de Metro, porque ello impide conocer los aspectos técnicos del proyecto a las personas interesadas. Siendo interrogado sobre esta falta de transparencia por una persona que solicitó obtener información del proyecto en soporte CD-R, el Director Planificación y Proyectos de ETS, Julian Ferraz, le respondió en un alarde de cinismo que no permiten disponer del Proyecto Constructivo “para proteger la propiedad intelectual”

Así las cosas, denunciamos que la prioridad otorgada por las Administraciones a la obra está atropellando los derechos de las personas.

Marcha-Cacerolada al Pleno municipal del 20 de diciembre:

Desde el movimiento vecinal Satorralaia seguiremos informando y movilizándonos contra la pasante de Metro y anunciamos la convocatoria de una Marcha-Cacerolada al Ayuntamiento que se realizará el día del Pleno municipal del jueves 20 de diciembre partiendo a las 17’30h desde la Plaza del Buen Pastor.   

REGISTRO DE DENUNCIAS VECINALES:

-Averias en la calle Aizkorri

-Contaminación del aire por obras del metro en Morlans: Denuncia no atendida por ninguna administracion

-Denuncias por ruido insoportable y continuo en el Paseo de la Fe

-Denuncia por ruidos desatendida por la Policía Municipal y recogida de firmas en la Avenida de Zarautz

-Averias en el Paseo Mikeletes

Grietas en una vivienda de la calle Zubieta

-Nueva denuncia vecinal por ruidos nocturnos en Miraconcha

Averias en la calle Aizkorri:

8 de agosto (testimono recogido el 25 de agosto).

A primeros de agosto, pequeño cartel de aviso de ETS y Eusko Jaurlaritza:

“El 6 de agosto a partir de las 8:00h empezará la campaña de sondeos entre nº38 y nº46. Los aparcamientos y las huertas quedarán ocupadas”.

8 de agosto: Se produce un “boooom” (humo y olor a quemado). Se asustan mucho. Los 5 bloques (34, 36, 38,40,42) sufrieron un corte de energía eléctrica de 18’30 a 23:15h.

La vispera empezaron a ver mal la tele (no había imagen, la voz iba y venía…)

Desperfectos (pudimos hablar con vecinos del nº38):

Comunidad: Se quedaron sin portero automático y sin antena colectiva de televisión (17 días después no funcionaba).

Desperfectos en muchos electrodomésticos:

1º dcha: Caldera (vive señor mayor, vinieron sobrinos de Palencia)

2º izda: Frigorífico y lavavajillas

3º izda: Frigorífico, 2 teles, vitrocerámica, ordenador, radio, teléfono móvil y tablet

4º izda: Caldera y vitrocerámica. Los de la casa llamaron a Iberdrola y les dijeron que llamaran a su seguro particular.

En los otros pisos no había nadie.

NOTA: Los vecinos llevan mucho tiempo pidiendo que hagan una rampa para ambulacias. Un concejal les dijo: “No haber venido a vivir aqui”

Contaminación del aire por obras del metro en Morlans:

Denuncia no atendida por ninguna administracion

Estos hechos han sido denunciados infructuosamente desde el mes de agosto por un vecino afectado ante la Policía Municipal, Ertzaintza, Ayuntamiento de Donostia (Dpto. de Salud Pública), Ayuntamiento de Donostia (Dpto. de Medio Ambiente), Gobierno Vasco (Dpto. de Medio Ambiente), Gobierno Vasco (Dpto. de Salud Pública) y Ararteko. 

A su regreso de las vacaciones de agosto, la familia se encontró con que en la zona de obras del Metro en Morlans habían instalado un grupo electrógeno diesel de alta potencia que día a día funcionaba desde las 7’45 de la mañana hasta las 21’45 de la noche. Su preocupación surgió al detectar un olor a gases de combustión de gasoil procedente del equipo generador. Estos equipos pueden llegar a consumir más de 280 litros por hora y su uso durante 14 horas diarias (incluido sábados) suma más de 4000 litros de gasoil al día, expandiendo los humos de la combustión por un entorno residencial junto al centro escolar de Morlans.

Desde el 20 de agosto se pusieron en contacto sucesivamente con la Policía Municipal, Ertzaintza, Ayuntamiento de Donostia (Salud), Ayuntamiento de Donostia (Medio Ambiente) y Gobierno Vasco (Medio Ambiente). Tras haber ido saltando de una a otra entre las instituciones arriba mencionadas, esta última administración –en concreto la funcionaria Ainhoa Inza Agirre– les aconsejó dirigir su denuncia al Dpto. de Salud Pública, poniendo una “denuncia no formal” (así lo llamó) en la web del Gobierno Vasco mediante un enlace que les proporcionó. Asi lo hicieron el 24 de agosto. Se adjunta la denuncia del 24/08: “(Zuzenean) 2018/017378 – Buzón de Euskadi.eus – COMBUSTION DE GASOIL EN OBRA EN DONOSTIA):

            “Desde hace varias semanas tenemos frente a nuestra casa un equipo generador de obra de gran             dimensión generando humos de combustión de gasóleo desde las 7’45 hasta las 21’45. El olor de los             gases de combustión llega hasta nuestro domicilio en Sagrada Familia 9 a unos 100 metros en línea   recta del generador. Tenemos una bebé de 15 meses que se ve obligada a respirar este aire             contaminado día tras día. Frente a este equipo generador, a menos de 20 metros se encuentra el        colegio público Morlans. La salud de los vecinos está siendo puesta en peligro y el medio ambiente            afectado ante la pasividad de la Policía Municipal, Ertzaintza y Ayuntamiento, a quienes ya he       comunicado la situación. Esperamos que de forma inmediata se interrumpa la utilización de este          equipo hasta que se demuestre la inocuidad de las emisiones del mismo para los vecinos del entorno”.      

Desde ese día intentaron de forma infructuosa comunicarse por telefono con alguién del Dpto. de Salud Pública para saber en qué estado de tramitación se encontraba dicha denuncia. No fue posible hasta el 25 de septiembre, cuando una funcionaria del citado departamento les dijo que el asunto no les competía a ellos sino a Medio Ambiente… Cabe destacar que fue una persona de Medio Ambiente del GV quien les había indicado dirigir la denuncia a Salud Pública.

Ante este despropósito de mareo al ciudadano, el denunciante decidió hacer una queja formal al Ararteko (correo: “DENUNCIA SALUD PUBLICA GOBIERNO VASCO NO ATENDIDA”). La denuncia incluye varios videos grabados desde la terraza de la vivienda y alguno desde cerca del propio generador. Añade:

            “Tenemos una bebé de 16 meses que pasa el día entero en ese ambiente. Ha padecido             recientemente una bronquiolitis que le duró casi dos semanas y solo se le fue tras la administración    de antibiótico. La mujer estuvo de baja 4 semanas por faringitis con fiebre de hasta 39º y también             con administración de antibióticos. Yo mismo sufro una extraña tos desde hace más de 15 días      que a pesar del antibiótico que me recetaron no se va. Puede ser que no tenga nada que ver      pero no           me deja tranquilo, sobre todo teniendo en cuentra que el olor a           combustión de Gasoil sigue entrando en nuestra casa. Cabe decir que a 20 metros del generador en cuestión se encuentra     el colegio Amara Berri-Morlans al que acuden cada día niños desde los 2 años de edad y pasan muchas horas junto a la fuente de estas emisiones. Sinceramente parece una broma el absoluto           abandono de los vecinos en un tema que debería   ser absoluta prioridad de las autoridades, no solo            de una sino de todas ellas”.

La familia afectada adquirió un aparato para hacer mediciones y comprobó la existencia de una elevada contaminación por dióxido de nitrogeno. Han grabado un vídeo en el que se observa como a los 3 o 4 minutos de abrir la ventana sube el nivel de dióxido de nitrogeno al máximo.

“En ningún momento he recibido explicación alguna de ninguna administración. Solo el escrito que el Ararteko remitió el 23 de octubre supuestamente al Ayuntamiento y al Gobierno Vasco y del que me dió conocimiento”.  

Denuncias por ruido insoportable y continuo en el Paseo de la Fe:

Desde finales de agosto, el ruido que escuchaban los vecinos por la noche era muy fuerte. “Las vibraciones del terreno se convertían en un ruido insoportable. No se podía dormir ni con tapones”. La madre superiora del convento y residencia de estudiantes de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María, situada en el Paseo de la Fe nº34, llamó por teléfono al responsable de la obra: “Le dije que no se podía aguantar, que era un ruido impresionante”. Las 40 universitarias de la residencia de estudiantes y los vecinos de los números cercanos tampoco pegaban ojo. La primera queja llegó a Euskal Trenbide Sarea el 29 de agosto, pero al principio no les hicieron caso. Durante casi un mes, continuaron los  ruidos nocturnos, a pesar de que insistieron llamando continuamente. La empresa constructora realizó dos mediciones de madrugada: “Nunca nos dieron los resultados”. La vecindad también se movilizó y recogieron firmas que presentaron al Ayuntamiento. La orden de parada del turno de noche se dió el 25 de septiembre: “O nos solucionaban el problema ya o pasábamos a emprender acciones legales. Llevábamos un mes y seguíamos igual”.     

Denuncia por ruidos desatendida por la Policía Municipal y recogida de firmas en la Avenida de Zarautz:

Durante todo el mes de octubre se produjeron ruidos por la noche y una vecina de la Avnda de Zarautz nº39 llamó a la Policía Municipal para denunciar la situación: “Vivo en un bajo de la Avenida de Zarautz, llevo todo este mes de octubre con unos ruidos insoportables por las obras del Metro desde las horas de la cena hasta las 7 de la mañana siguiente, así no hay quien duerma”. Le respondieron que cuando son obras públicas ellos no miden ruidos y que el asunto no les compete (aunque rechazaron notificarselo por escrito). Le indicaron que debía hablar con los de la obra. El 5 de noviembre acudió a la obra para hablar con el jefe de obras, pero no estaba. Alguien de la obra le dijo que durante 4 meses más van a  soportar ruidos. Consiguió contactar con Antxon Sagastume (que lleva lo de Pio Baroja), que la noche del 6 al 7 de noviembre fue con otras dos personas a  hacer mediciones. Dado que no avisaron antes, algunos vecinos ya se habían acostado. No dejaron ver el resultado a las dos vecinas presentes, que tuvieron que insistir para obtener una información: les dijeron 35 decibelios en una vivienda y 32 en la otra. A la media hora de que se marcharan el ruido aumentó considerablemente y la denunciante envió un SMS a Antxon Sagastume, pero le fue devuelto por error (es la primera vez que le ocurre). El día 9 volvió a llamarle, pero le dijeron que estaba de vacaciones. El día 11 llamó a Patxi Aguirre, de TOPOgunea (que hace de intermediario): éste le reconoció que cuando hicieron las mediciones el ruido sobrepasaba los 40 decibelios y que la información fue comunicada a las “altas esferas”... Seguidamente, propuso a la afectada poner “regletas para medir el nivel de resistencia del suelo” en los portales del nº33 al nº41: firmarían contrato por 24 meses con ETS, aunque añadió que no les darían los datos “porque podrían crear alarma si no los interpretan bien”… Unicamente informarían una vez al mes a los vecinos de las vibraciones.      

Desde comienzos de noviembre, el problema se ha extendido a más casas de la Avnda de Zarautz, donde escuchan un ruido más o menos continuo con su correspondiente vibración día y noche.

Están recogiendo firmas para llevarlas al Ayuntamiento.

Averias en el Paseo Mikeletes:

Un corte de electricidad provocado por las obras del Metro el 25 de Octubre dejó sin luz durante un par de horas por la noche a prácticamente todo el Paseo de Mikeletes, incluídos todos los bloque sde Itxasmendi, los dos primeros números de Pio Baroja (edificios marrones) y principios de la calle Palacio.  Se produjeron daños en la calefacción. Se adjunta el aviso de la comunidad de propietarios Pº Mikeletes 16, fechado el día 31 de octubre:

            “Servicio de calefacción: Se informa que como consecuencia del corte de Iberdrola del pasado           jueves 25 de octubre, por las obras del Metro, se averió el nódulo de programación de las        calderas, por lo que no está funcionando correctamente. Se ha aprobado su sustitución de manera    urgente para que se restablezca el suministro en su totalidad a la mayor brevedad”.     

Grietas en una vivienda de la calle Zubieta:

Una vecina de la calle Zubieta nº1 presentó el 8 de noviembre en TOPOgunea una denuncia con fotos de grietas en paredes y suelo de su vivienda. La afectada ha recurrido a un Notario.  

Nueva denuncia vecinal por ruidos nocturnos en Miraconcha:

El 21 de noviembre, una vecina de Miraconcha se ha dirigido a Satorralaia para denunciar que “llevamos unas semanas horribles por la noche debido al ruido de las obras del metro. Nos hemos puesto en contacto con TOPOgune para solictar la parada durante las horas de descanso, pero nos dan largas…”.

Movimiento vecinal Satorralaia

(Tlfno de contacto: 695715510)

 

BIHAR PRENTSAURREKOA / MAÑANA RUEDA DE PRENSA para denunciar los problemas y los daños provocados por y con las obras de la pasante de Metro

BIHAR PRENTSAURREKOA deitu du Satorralaiak Donostiako Metroaren obrak sorturiko arazoak eta kalteak salatzeko / 

Satorralaia convoca MAÑANA una RUEDA DE PRENSA para denunciar los problemas y daños provocados por las obras de la pasante de Metro

Satorralaia bizilagunen mugimenduak prentsaurrekoa deitu du BIHAR azaroak 27 asteartean, goizeko 11etan Donostiako Udaletxearen aurrean, Donostiako Metroaren eraikuntza lanek sortzen ari diren arazoak eta kalteak publikoki salatzeko. Komunikabideak 11etan deitu ditugunez, gu 10’45etan elkartuko gara Ijentea kaleko sarreranPrentsaurrekoan obra honek ingurumenan sortzen dituen kalteengatik herritarren kexu eta salaketen aurrean Administrazioek agertzen duten erabateko utzikeria salatuko dugu Honi dagokionean, zuzenean kalteturiko bizilagun batek hartuko du hitza prentsaurrekoan, hain zuzen ere obrak Morlanseko eskolaren ondoko bere etxebizitzan eragindako aire-kutsaduraren ondorioz joan den abuztuaz geroztik Administrazio guztien aurrean egin duen salaketak inongo erantzunik jaso ez duela salatzeko. Arartekoak berriki txosten bat kaletaru du gainera  administrazioaren utzikeriazko jarduera horren inguruan. Halaber, Metroaren obrak Aizkorri kalean, Morlansen, La Fe pasealekuan, Zarautz etorbidean, Mikeletes Pasealekuan eta Zubieta kalean sortu dituen arazoei eta kalteei buruz (zaratak, gasen kutxadura, matxurak, pitzadurak…) informatuko dugu. Gauzak horrela, agerian geratzen da Administrazioek obrari emandako lehentasunak ezerezean utzi dituela pertsonen eskubideak .

Hori dela eta, komunikabideei prentsaurrekoa etortzeko dei egiten dizuegu, BIHAR astearten  goizeko 11etan Udaletxearen atarian (Ijentea kalea).

Satorralaia bizilagunen mugimendua

(harremanetarako tlfnoa: 695715510) 

Satorralaia convoca MAÑANA una RUEDA DE PRENSA para denunciar los problemas y daños provocados por las obras de la pasante de Metro:

El movimiento vecinal Satorralaia convoca MAÑANA martes 27 de noviembre una rueda de prensa a las 11h ante el Ayuntamiento de Donostia para denunciar públicamente los problemas y los daños generados por las obras de la pasante de Metro. Dado que hemos convocado a los medios de comunicación a las 11h, nosotros/as nos juntaremos a partir de las 10’45h en la entrada de la calle Ijentea.  En la rueda de prensa denunciaremos la absoluta pasividad ante las quejas y denuncias vecinales mostrada por las Administraciones. A este respecto, un vecino directamente afectado expondrá en la rueda de prensa el caso de la denuncia por contaminación del aire producida por las obras del Metro en su vivienda junto al centro escolar de Morlans, denuncia que ha permanecido desatendida desde el mes de agosto por todas administraciones y sobre la que el Ararteko ha emitido recientemente un informe. Asimismo, informaremos de los problemas y daños generados por las obras al vecindario (ruido, contaminación por gases, averías, grietas…) en la calle Aizkorri, Morlans, Paseo de la Fe, Avenida de Zarautz, Paseo Mikeletes y calle Zubieta. Se evidencia que la prioridad otorgada por las Administraciones a la obra está anulando los derechos de las personas.

Solicitamos por ello a los medios de comunicación vuestra asistencia a la rueda de prensa del mañana martes a las 11h ante el Ayuntamiento (entrada de la calle Ijentea).

Movimiento vecinal Satorralaia

(Tlfno de contacto: 695715510)  

Metroaren obrak sorturiko arazoak eta kalteak salatzeko PRENTSAURREKOA/ RUEDA DE PRENSA para denunciar los problemas y daños generados por las obras de la pasante de Metro

Metroaren obrak sorturiko arazoak eta kalteak salatzeko prentsaurrekoa azaroak 27 asteartean /

Rueda de prensa para denunciar los problemas y daños generados por las obras de la pasante de Metro en martes 27 de noviembre

Satorralaia bizilagunen mugimenduak Donostiako Metroaren eraikuntza lanek sortzen ari diren arazoak eta kalteak publikoki salatzeko azaroak 27 asteartean prentsaurrekoa egin asmo duela jakinarazten dizuegu. Hortarako, Metroaren obrak  bizilagunei eragindako arazo eta kalteei buruz informazioa biltzen ari gara (zaratak, gasen kutsadura, matxurak, pitzadurak…). Memenutz  Aizkorri kalean, Morlansen, La Fe pasealekuan, Zarautz etorbidean, Mikeletes Pasealekuan eta Zubieta kalean bizilagunek jasandako kalteen inguruan informazioa jaso dugu. Hori dela eta, obrak bizilagunei eragindako arazoei edota kalteei buruzko berriak badituze, horiek komunikatzea eskatzen dizuegu.

Azaroak 27 astearteko prentsaurrekoaren xehetasunak (tokia eta ordua) datorren astean zehaztuko ditugu.  

ANTIGUAN BATZARRA azaroak 20 asteartean eta erakusketa informatiboa larunbata 24ean:

Bestalde, Antiguan batzarra deitzen dugu azaroak 20 asteartean, arratsaldeko 7etan Txalupagillene Plazan. Deialdi honen helburua Antiguan jendea berriro biltzea eta Metroaren obrak auzoan eragiten dituen arazoetaz bizilagunek hitzegiteko aukera izan dezaten elkartzea da.

Halaber, azaroak 24 larunbatean erakusketa informatiboa eta sinadurak biltzeko mahaia jarriko dugu Gaskuina Plazan goizeko 11’30etatik eguerdiko 13’30ra.  

Nahi duzuenerako harremanetan jartzeko gonbitea eginez, agurtzen zaituztegu.

Satorralaia bizilagunen mugimendua

Emaila: satorralaia@gmail.com

Tlfnoa: 695715510

Rueda de prensa para denunciar los problemas y daños generados por las obras de la pasante de Metro en martes 27 de noviembre:

Os informamos que el movimiento vecinal Satorralaia tiene previsto realizar el martes 27 de noviembre una rueda de prensa para denunciar públicamente los problemas y los daños generados por las obras de la pasante del Metro. Para ello estamos recogiendo información sobre los problemas y daños generados al vecindario (ruido, contaminación por gases, averías, grietas…). De momento hemos tenido conocimiento de diferentes problemas provocados desde el pasado mes de Agosto en la Calle Aizkorri, Morlans, Paseo de la Fe, Avenida de Zarautz, Paseo Mikeletes y calle Zubieta. Os pedimos por tanto comunicarnos cualquier noticia acerca de problemas de este tipo para incluirlos en la información que estamos preparando.

La convocatoria de la rueda de prensa del martes 27 (lugar y hora) se detallará la próxima semana.         

ASAMBLEA EN EL ANTIGUO el martes 20 de noviembre y exposición informativa el sábado 24:

Por otra parte, convocamos en el Antiguo una asamblea el martes 20 de noviembre, a las 19’00h en la Plaza Txalupagillene, para volver a reunir a la gente del barrio y dar a los/as vecinos/as la oportunidad de hablar sobre los problemas generados por las obras de la pasante de Metro.

Asimismo, el sábado 24 se colocará la exposición informativa y una mesa de recogida de firmas en la Plaza de Gaskuina desde las 11’30 a las 13’30h. 

Os invitamos a poneros en contacto para lo que sea necesario y os saludamos.

Movimiento vecinal Satorralaia

Email: satorralaia@gmail.com

Un tlfno de contacto: 695715510

 

 

 

Sinadura bilketa eta informazioa/ Recogida firmas e información de Satorralaia

EXPOSAKETA 2018 - SATORRALAIA

Sinadura bilketa eta Satorralaiaren informazioa/ Recogida de firmas e información de Satorralaia

Mezu honen bidez Donostiako Metroaren oposizioan egiten ari garen zenbait ekintzaren berri ematera gatoz:

1)Sinadura bilketa:

Sinadura bilketa bat egiten hasi gara, datozen udal eta foru hauteskundeetako hautagaiei hiru konpromezu eskatzeko. Sinadurak biltzeko orria atxikita bidaltzen dizuegu RECOGIDA FIRMAS – SINADURA BILKETA – SATORRALAIA eta zuen inguruan nahi dituzuen sinadurak biltzeko animatzen zaituztegu.

Betetako orriak guri helarazteko zailtasunen bat bazenute, telefonoz deitu eta ikusiko dugu nola jaso.

2)Erakusketa informatiboa: Irakurri gehiago/Leer más

Giza-katean Metroa gelditzeko aldarrikatu dute/ Una cadena humana a la obra manifiesta la oposicón a la Pasante de Metro en Donostia

giza katea 27oct18 - satorralaia

GIZA-KATEAN METROA GELDITZEKO ALDARRIKATU DUTE

UNA CADENA HUMANA A LA OBRA MANIFIESTA LA OPOSICION A LA PASANTE DE METRO

Satorralaia bizilagunen mugimenduak deituta, 150 lagun inguruk  elkarretaratzea eta giza-katea egin dute gaur eguerdian Xabier Zubiri Plazako obra-gunera, “METROA GELDITU, DONOSTIA EZ ZULATU!” lemapean Metro-pasantearen aurkako oposizioa adieratzeko eta hiriaren erdialdean hasi dituzten eraikuntza lanak arbuiatzeko. Eguraldi txarrari aurre eginez, Kontxako pasealekutik abiatu da giza-katea, manifestariek ”STOP Metroari” zioten kartelak soinean jantzita edota aterki horiak eskuetan hartuta egin dute giza-katea. Obra-guneko bailatuan eta kaleetan obrako “zinta” hori-beltzak zintizilkatu ditugu, metroaren aurkako pegatinekin, Metroaren aurkako oihuak etengabeak izan dira.

Satorralaiak gogor salatu nahi du Eusko Jaurlaritza herritarren gehiengoaren iritziari entzungor eginez inposatzen ari dela proiektua: auzi honetan informazioa eta partehartzea propaganda hutsarekin eta inposaketa gordinarekin ordeztu du. Donostiako erdialdera lurrazpiko Metro bat eraikitzea ez da beharrezkoa eta baliabide publikoen xahuketa itzela da. Metroa hiriaren azpitik eraikitzeak kalte handiak eragingo ditu hirigunean. Gainera, garraio publikoarentzat apustu okerra da, Metroaren proiektuak autobusen sarea murriztea aurrikusten baitu, garraio publikoan ondorio kaltegarriak eraginda. Dirua “obra faraoniko” honetan alperrikaltzen den bitartean, Topoaren eta EuskoTrenen eskualdeko loturen hobekuntza datarik gabe atzeratzen ari da, nahiz eta bikoiztutako trenbiderik ez duen zatirik gehienetan.

Horregatik eta beste arrazoi askorengatik, informatzen eta mobilizatzen segituko dugu

Satorralaia bizilagunen mugimendua

(Harremanetarako tlfnoa: 695715510)

UNA CADENA HUMANA A LA OBRA MANIFIESTA LA OPOSICION A LA PASANTE DE METRO

Respondiendo a la llamada del movimiento vecinal Satorralaia, alrededor de 150 personas han realizado hoy al mediodía una concentración y cadena humana a las obras de la Plaza Xabier Zubiri con el lema “METROA GELDITU, DONOSTIA EZ ZULATU!” para manifestar la oposición a la Pasante de Metro y rechazar el inicio de las obras en el centro de Donostia. Haciendo frente al mal tiempo, la cadena humana ha partido del Paseo de la Concha  ataviándose muchas personas participantes con  sandwichs contra el metro y portando paraguas reivindicativos. También se han colocado en el vallado de la obra y en las calles adyacentes “cintas” de color negro-amarillo denunciando las obras, a la vez que se han coreado continuamente gritos y cantos contra el metro. .

Satorralaia denuncia que El Gobierno Vasco está imponiendo el proyecto en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía: ha sustituido la información y la participación por la propaganda y la imposición pura y dura. La construcción de un Metro subterráneo al centro de Donostia es absolutamente innecesaria y un claro ejemplo de derroche de los recursos públicos. La ejecución de la obra bajo la ciudad provocará graves afecciones en el espacio urbano. Es además una apuesta equivocada para el transporte público, puesto que el proyecto plantea una gran reducción de líneas y servicios en autobús. El dinero se malgasta en esta “obra faraónica”, mientras que la mejora de las conexiones comarcales del Topo y de EuskoTren es aplazada sin fecha, careciendo de suficientes tramos de doble vía.

Por estas y otras muchas razones, seguiremos informando y movilizandonos.

Movimiento vecinal Satorralaia

(Tlfno de contacto: 695715510)