Gaurko prentsaurrekoaren informazioa/ Info de la RUEDA DE PRENSA realizada hoy para denunciar los daños y problemas generados por las obras de la pasante de Metro

PRENTSAURREKOA OBREN SALAKETA AZAROA 27 - SATORRALAIA

Gaur Donostian emandako prentsaurrekoaren informazioa:

Donostiako Metroaren obrak sorturiko arazoak eta kalteak salatu dituzte, Udaletxearen eta Euskal Gobernuaren utzikeria nabarmenduta

Información de la rueda de prensa realizada hoy en Donostia:

Denuncian los problemas y daños provocados por las obras de la pasante de Metro ante la absoluta pasividad del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco

1-Satorralaiaren komunikatua (EUSKARA)

2-Comunicado de Satorralaia (CASTELLANO)

3-Registro de denuncias vecinales

Donostiako Metroaren eraikuntza lanak sortzen ari diren arazoak eta kalteak salatu ditu gaur Satorralaia bizilagunen mugimenduak Udaletxearen aurrean egindako prentsaurrekoan. Lehehengo eta behin, kalte hauek zeharo behargabekoa den eta Donostiako nahiz Gipuzkoako herritar gehienek errefusatzen duten obra erraldoi batek eragindakoak direla nabarmendu nahi dugu, Topoaren trenbide sarea eskualdean hobetzeko beharrezkoak diren baliabiadeak xahutzen dituena bestalde. Hori esanda, Metroaren obrak Aizkorri kalean, Morlansen, La Fe pasealekuan, Zarautz etorbidean, Mikeletes Pasealekuan eta Zubieta kalean eragindako arazoen eta kalteen inguruan (zaratak, gasen kutxadura, matxurak, pitzadurak…) hainbat bizilagunek egin dituzten salaketak bildu ditugu. Horien berri ematen dugu komunikatu honen amaieran (Ikus Bizilagunen salaketen bilduma, gaztelerazko komunikatuaren ondoren). Honi dagokionean, zuzenean kalteturiko bizilagun batek hartu du hitza prentsaurrekoan, hain zuzen ere obrak Morlanseko eskolaren ondoko bere etxebizitzan eragindako aire-kutsaduraren ondorioz joan den abuztuaz geroztik Administrazio guztien aurrean egin duen salaketak inongo erantzunik jaso ez duela salatzeko. Bizilagun honen salaketaren harira, obra honek herritarren osasunean eta ingurunean eragindako kalteak orohar zaintzeko erantzukizuna duten Udaleko eta Eusko Jaurlaritzako organoen utzikeria agerian utzi du  Arartekoaren urriaren 23ko ebazpen batek.

Ikusitakoak kontutan hartuta, honako hau salatu nahi du Satorralaiak:

–        Agerian geratzen da agintariek ez dutela inolako borondaterik proiektu erraldoi honen aurrean herritarren eskubideak bermatzeko. Herritarren kexa eta salaketen aurrean Administrazioek agertzen duten erabateko utzikeria salatzen dugu, ez dutelako bizilagunen osasuna eta ongizatea bermatze aldera ezer egiten.

–        Arauak hausten dituzten zaraten eta bibrazioen salaketen aurrean Udalaren arduragabekeria nabarmendu nahi dugu. Udalerrian edozein jarduerak eragindako zaratak eta bibrazioak kontrolatzeko betebeharra du Udalak. Bizilagun kaltetuek Udaltzaingoari deitu diotenean, ordea, zaraten maila neurtzeari eta atestatuak egiteari uko egin dute, bizilagunei esanaz kexak enpresa eraikitzaileei zuzendu behar dituztela. Hartara, eta bizilagunek behin eta berriz eskatu behar izanda, zaraten neurketak salatutako enpresek egin dituzte, eta pertsona kaltetuei ez diete emaitzak ikusten utzi ere egin. Modu berean, enpresek zenbait bizilaguni etxeetan “lur-zoruaren erresistentzia maila neurtzeko erregletak” jartzea proposatu diete, baina ohartaraziz  datuak ez dizkietela emango, “alarma sor lezaketelako ongi interpretatu ezean”…  Zinez, azeria oiloen zainketaz arduratzea bezala da hau guztia.

–        Bestalde, ustez herritarren eskakizunei arretaz erantzuteko abian jarri duten TOPOgunea bulegoaren axolagabekeriaren inguruan argigarria da Mirakontxako bizilagun batek azaroaren 21ean Satorralaiari helarazitako salaketa: “Badira zenbait aste ez dugula atsedenik hartzen Metroaren obren zarata dela eta. Gaueko orduetan lanen etenaldia eskatzeko TOPOgunera jo dugu, baina ezentzuna egiten dute luzamendutan ibiltzeko…”

Halaber, Metroaren eraikuntza-proiektuen informazioa lortzeko Euskal Gobernuak ezarri  dituen traba handiak salatu nahi ditugu, proiektuaren xehetasun teknikoak ezagutu ahal izatea eragozten dielako herritar interesatuei. Gardentasun falta horren inguruan galdetu zion proiektuaren informazioa CD batean eskuratzeko eskaera egin zuen bizilagun batek ETSko Planifikazio eta Poiektuen Zuzendari Julian Ferraz-i, eta honek zinizmo ikaragarriarekin erantzun “propiedade intelektuala babesteko” ez dutela Eraikuntza-Proiektuen dokumentazioa eskuratzeko baimenik ematen…        

Gauzak horrela, salatu egiten dugu Administrazioek obrari emandako lehentasunak ezerezean utzi egiten dituela pertsonen eskubideak.

 

Martxa-Kazerolada abenduaren 20ko Udal-Plenoaren egunean  

Satorralaia bizilagunen mugimenduak informatzen eta mobilizatzen segituko du, eta Udaletxera Martxa-Kazerolada bat deituko du abenduak 20 osteguneko Udal-Plenoaren egunean, arratsaldeko 17’30etan Artzai Onaren Plazatik abiatuta. .

Satorralaia bizilagunen mugimendua

(harremanetarako tlfnoa: 695715510)

–Información de la rueda de prensa realizada hoy en Donostia–

Denuncian los problemas y daños provocados por las obras de la pasante de Metro ante la absoluta pasividad del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco:

1-Comunicado de Satorralaia

2-Registro de denuncias vecinales

El movimiento vecinal Satorralaia ha denunciado hoy en una rueda de prensa realizada ante el Ayuntamiento los problemas y los daños generados por las obras de la pasante de Metro. De entrada, también queremos resaltar que son daños provocados por una obra totalmente innecesaria y rechazada por la mayoría de la población de Donostia y de Gipuzkoa, que además derrocha los recursos que debieran dirigirse a la mejora de la red ferroviaria del Topo en la comarca. Dicho esto, aportamos al final de este comunicado un registro de las denuncias vecinales por los problemas y daños provocados por las obras (ruidos, contaminación por gases, averías y grietas) en la calle Aizkorri, Morlans, Paseo de la Fe, Avenida de Zarautz, Paseo Mikeletes y calle Zubieta. A este respecto, un vecino directamente afectado ha expuesto en la rueda de prensa el caso de la denuncia presentada por contaminación del aire producida por las obras del Metro en su vivienda junto al centro escolar de Morlans, denuncia que permanece desatendida desde el mes de agosto por todas las administraciones. El Ararteko ha emitido el 23 de octubre al hilo de esta denuncia una resolución que deja constancia de la inacción de los distintos órganos del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco responsables de la vigilancia de las afecciones que produce esta obra para el medio ambiente o la salud de las personas.

Ante todos estos hechos Satorralaia quiere denunciar lo siguiente:

–        Se evidencia que las autoridades no tienen ninguna voluntad de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la ejecución de esta obra. Denunciamos la absoluta pasividad ante las quejas y denuncias vecinales mostrada por las Administraciones, porque no hacen nada para garantizar la salud o el bienestar de las personas.

–        Resaltamos la pasividad municipal ante las denuncias de contaminación por ruidos y vibraciones. El control de los niveles de ruido y vibraciones producidos en el municipio por cualquier actividad es una responsabilidad que las diferentes normas ambientales atribuyen al ayuntamiento. Sin embargo, cuando las personas afectadas han llamado a la Policía Muncipal, ésta se ha negado a realizar mediciones y a elaborar atestados, indicando que las quejas deben dirigirse a las empresas constructoras. De ahí que, tras una continua y larga insistencia de lo/as vecino/as, las mediciones vienen siendo realizadas por las propias constructoras denunciadas, que además no dejan a las personas afectadas ver los resultados. Igualmente, las empresas han propuesto en algunos casos a los vecinos poner regletas en las casas para “medir el nivel de resistencia del suelo”, pero advierten que no les darán los datos, “porque podrían crear alarma si no los interpretan bien”… Verdaderamente, todo esto es algo como encargar al zorro de vigilar las gallinas.

–        Por otra parte, la denuncia comunicada por una vecina de Miraconcha el 21 de noviembre a Satorralaia es esclarecedora respecto a la desidia del pretendido servicio de atención a la ciudadanía puesto en marcha en la oficina TOPOgunea: “Llevamos unas semanas horribles por la noche debido al ruido de las obras del Metro. Nos hemos puesto en contacto con TOPOgunea para solicitar la parada durante las horas de descanso, pero nos dan largas…”.

Asimismo, queremos denunciar las fuertes restricciones que impone el Gobierno Vasco al acceso a la información de los proyectos constructivos de la pasante de Metro, porque ello impide conocer los aspectos técnicos del proyecto a las personas interesadas. Siendo interrogado sobre esta falta de transparencia por una persona que solicitó obtener información del proyecto en soporte CD-R, el Director Planificación y Proyectos de ETS, Julian Ferraz, le respondió en un alarde de cinismo que no permiten disponer del Proyecto Constructivo “para proteger la propiedad intelectual”

Así las cosas, denunciamos que la prioridad otorgada por las Administraciones a la obra está atropellando los derechos de las personas.

Marcha-Cacerolada al Pleno municipal del 20 de diciembre:

Desde el movimiento vecinal Satorralaia seguiremos informando y movilizándonos contra la pasante de Metro y anunciamos la convocatoria de una Marcha-Cacerolada al Ayuntamiento que se realizará el día del Pleno municipal del jueves 20 de diciembre partiendo a las 17’30h desde la Plaza del Buen Pastor.   

REGISTRO DE DENUNCIAS VECINALES:

-Averias en la calle Aizkorri

-Contaminación del aire por obras del metro en Morlans: Denuncia no atendida por ninguna administracion

-Denuncias por ruido insoportable y continuo en el Paseo de la Fe

-Denuncia por ruidos desatendida por la Policía Municipal y recogida de firmas en la Avenida de Zarautz

-Averias en el Paseo Mikeletes

Grietas en una vivienda de la calle Zubieta

-Nueva denuncia vecinal por ruidos nocturnos en Miraconcha

Averias en la calle Aizkorri:

8 de agosto (testimono recogido el 25 de agosto).

A primeros de agosto, pequeño cartel de aviso de ETS y Eusko Jaurlaritza:

“El 6 de agosto a partir de las 8:00h empezará la campaña de sondeos entre nº38 y nº46. Los aparcamientos y las huertas quedarán ocupadas”.

8 de agosto: Se produce un “boooom” (humo y olor a quemado). Se asustan mucho. Los 5 bloques (34, 36, 38,40,42) sufrieron un corte de energía eléctrica de 18’30 a 23:15h.

La vispera empezaron a ver mal la tele (no había imagen, la voz iba y venía…)

Desperfectos (pudimos hablar con vecinos del nº38):

Comunidad: Se quedaron sin portero automático y sin antena colectiva de televisión (17 días después no funcionaba).

Desperfectos en muchos electrodomésticos:

1º dcha: Caldera (vive señor mayor, vinieron sobrinos de Palencia)

2º izda: Frigorífico y lavavajillas

3º izda: Frigorífico, 2 teles, vitrocerámica, ordenador, radio, teléfono móvil y tablet

4º izda: Caldera y vitrocerámica. Los de la casa llamaron a Iberdrola y les dijeron que llamaran a su seguro particular.

En los otros pisos no había nadie.

NOTA: Los vecinos llevan mucho tiempo pidiendo que hagan una rampa para ambulacias. Un concejal les dijo: “No haber venido a vivir aqui”

Contaminación del aire por obras del metro en Morlans:

Denuncia no atendida por ninguna administracion

Estos hechos han sido denunciados infructuosamente desde el mes de agosto por un vecino afectado ante la Policía Municipal, Ertzaintza, Ayuntamiento de Donostia (Dpto. de Salud Pública), Ayuntamiento de Donostia (Dpto. de Medio Ambiente), Gobierno Vasco (Dpto. de Medio Ambiente), Gobierno Vasco (Dpto. de Salud Pública) y Ararteko. 

A su regreso de las vacaciones de agosto, la familia se encontró con que en la zona de obras del Metro en Morlans habían instalado un grupo electrógeno diesel de alta potencia que día a día funcionaba desde las 7’45 de la mañana hasta las 21’45 de la noche. Su preocupación surgió al detectar un olor a gases de combustión de gasoil procedente del equipo generador. Estos equipos pueden llegar a consumir más de 280 litros por hora y su uso durante 14 horas diarias (incluido sábados) suma más de 4000 litros de gasoil al día, expandiendo los humos de la combustión por un entorno residencial junto al centro escolar de Morlans.

Desde el 20 de agosto se pusieron en contacto sucesivamente con la Policía Municipal, Ertzaintza, Ayuntamiento de Donostia (Salud), Ayuntamiento de Donostia (Medio Ambiente) y Gobierno Vasco (Medio Ambiente). Tras haber ido saltando de una a otra entre las instituciones arriba mencionadas, esta última administración –en concreto la funcionaria Ainhoa Inza Agirre– les aconsejó dirigir su denuncia al Dpto. de Salud Pública, poniendo una “denuncia no formal” (así lo llamó) en la web del Gobierno Vasco mediante un enlace que les proporcionó. Asi lo hicieron el 24 de agosto. Se adjunta la denuncia del 24/08: “(Zuzenean) 2018/017378 – Buzón de Euskadi.eus – COMBUSTION DE GASOIL EN OBRA EN DONOSTIA):

            “Desde hace varias semanas tenemos frente a nuestra casa un equipo generador de obra de gran             dimensión generando humos de combustión de gasóleo desde las 7’45 hasta las 21’45. El olor de los             gases de combustión llega hasta nuestro domicilio en Sagrada Familia 9 a unos 100 metros en línea   recta del generador. Tenemos una bebé de 15 meses que se ve obligada a respirar este aire             contaminado día tras día. Frente a este equipo generador, a menos de 20 metros se encuentra el        colegio público Morlans. La salud de los vecinos está siendo puesta en peligro y el medio ambiente            afectado ante la pasividad de la Policía Municipal, Ertzaintza y Ayuntamiento, a quienes ya he       comunicado la situación. Esperamos que de forma inmediata se interrumpa la utilización de este          equipo hasta que se demuestre la inocuidad de las emisiones del mismo para los vecinos del entorno”.      

Desde ese día intentaron de forma infructuosa comunicarse por telefono con alguién del Dpto. de Salud Pública para saber en qué estado de tramitación se encontraba dicha denuncia. No fue posible hasta el 25 de septiembre, cuando una funcionaria del citado departamento les dijo que el asunto no les competía a ellos sino a Medio Ambiente… Cabe destacar que fue una persona de Medio Ambiente del GV quien les había indicado dirigir la denuncia a Salud Pública.

Ante este despropósito de mareo al ciudadano, el denunciante decidió hacer una queja formal al Ararteko (correo: “DENUNCIA SALUD PUBLICA GOBIERNO VASCO NO ATENDIDA”). La denuncia incluye varios videos grabados desde la terraza de la vivienda y alguno desde cerca del propio generador. Añade:

            “Tenemos una bebé de 16 meses que pasa el día entero en ese ambiente. Ha padecido             recientemente una bronquiolitis que le duró casi dos semanas y solo se le fue tras la administración    de antibiótico. La mujer estuvo de baja 4 semanas por faringitis con fiebre de hasta 39º y también             con administración de antibióticos. Yo mismo sufro una extraña tos desde hace más de 15 días      que a pesar del antibiótico que me recetaron no se va. Puede ser que no tenga nada que ver      pero no           me deja tranquilo, sobre todo teniendo en cuentra que el olor a           combustión de Gasoil sigue entrando en nuestra casa. Cabe decir que a 20 metros del generador en cuestión se encuentra     el colegio Amara Berri-Morlans al que acuden cada día niños desde los 2 años de edad y pasan muchas horas junto a la fuente de estas emisiones. Sinceramente parece una broma el absoluto           abandono de los vecinos en un tema que debería   ser absoluta prioridad de las autoridades, no solo            de una sino de todas ellas”.

La familia afectada adquirió un aparato para hacer mediciones y comprobó la existencia de una elevada contaminación por dióxido de nitrogeno. Han grabado un vídeo en el que se observa como a los 3 o 4 minutos de abrir la ventana sube el nivel de dióxido de nitrogeno al máximo.

“En ningún momento he recibido explicación alguna de ninguna administración. Solo el escrito que el Ararteko remitió el 23 de octubre supuestamente al Ayuntamiento y al Gobierno Vasco y del que me dió conocimiento”.  

Denuncias por ruido insoportable y continuo en el Paseo de la Fe:

Desde finales de agosto, el ruido que escuchaban los vecinos por la noche era muy fuerte. “Las vibraciones del terreno se convertían en un ruido insoportable. No se podía dormir ni con tapones”. La madre superiora del convento y residencia de estudiantes de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María, situada en el Paseo de la Fe nº34, llamó por teléfono al responsable de la obra: “Le dije que no se podía aguantar, que era un ruido impresionante”. Las 40 universitarias de la residencia de estudiantes y los vecinos de los números cercanos tampoco pegaban ojo. La primera queja llegó a Euskal Trenbide Sarea el 29 de agosto, pero al principio no les hicieron caso. Durante casi un mes, continuaron los  ruidos nocturnos, a pesar de que insistieron llamando continuamente. La empresa constructora realizó dos mediciones de madrugada: “Nunca nos dieron los resultados”. La vecindad también se movilizó y recogieron firmas que presentaron al Ayuntamiento. La orden de parada del turno de noche se dió el 25 de septiembre: “O nos solucionaban el problema ya o pasábamos a emprender acciones legales. Llevábamos un mes y seguíamos igual”.     

Denuncia por ruidos desatendida por la Policía Municipal y recogida de firmas en la Avenida de Zarautz:

Durante todo el mes de octubre se produjeron ruidos por la noche y una vecina de la Avnda de Zarautz nº39 llamó a la Policía Municipal para denunciar la situación: “Vivo en un bajo de la Avenida de Zarautz, llevo todo este mes de octubre con unos ruidos insoportables por las obras del Metro desde las horas de la cena hasta las 7 de la mañana siguiente, así no hay quien duerma”. Le respondieron que cuando son obras públicas ellos no miden ruidos y que el asunto no les compete (aunque rechazaron notificarselo por escrito). Le indicaron que debía hablar con los de la obra. El 5 de noviembre acudió a la obra para hablar con el jefe de obras, pero no estaba. Alguien de la obra le dijo que durante 4 meses más van a  soportar ruidos. Consiguió contactar con Antxon Sagastume (que lleva lo de Pio Baroja), que la noche del 6 al 7 de noviembre fue con otras dos personas a  hacer mediciones. Dado que no avisaron antes, algunos vecinos ya se habían acostado. No dejaron ver el resultado a las dos vecinas presentes, que tuvieron que insistir para obtener una información: les dijeron 35 decibelios en una vivienda y 32 en la otra. A la media hora de que se marcharan el ruido aumentó considerablemente y la denunciante envió un SMS a Antxon Sagastume, pero le fue devuelto por error (es la primera vez que le ocurre). El día 9 volvió a llamarle, pero le dijeron que estaba de vacaciones. El día 11 llamó a Patxi Aguirre, de TOPOgunea (que hace de intermediario): éste le reconoció que cuando hicieron las mediciones el ruido sobrepasaba los 40 decibelios y que la información fue comunicada a las “altas esferas”... Seguidamente, propuso a la afectada poner “regletas para medir el nivel de resistencia del suelo” en los portales del nº33 al nº41: firmarían contrato por 24 meses con ETS, aunque añadió que no les darían los datos “porque podrían crear alarma si no los interpretan bien”… Unicamente informarían una vez al mes a los vecinos de las vibraciones.      

Desde comienzos de noviembre, el problema se ha extendido a más casas de la Avnda de Zarautz, donde escuchan un ruido más o menos continuo con su correspondiente vibración día y noche.

Están recogiendo firmas para llevarlas al Ayuntamiento.

Averias en el Paseo Mikeletes:

Un corte de electricidad provocado por las obras del Metro el 25 de Octubre dejó sin luz durante un par de horas por la noche a prácticamente todo el Paseo de Mikeletes, incluídos todos los bloque sde Itxasmendi, los dos primeros números de Pio Baroja (edificios marrones) y principios de la calle Palacio.  Se produjeron daños en la calefacción. Se adjunta el aviso de la comunidad de propietarios Pº Mikeletes 16, fechado el día 31 de octubre:

            “Servicio de calefacción: Se informa que como consecuencia del corte de Iberdrola del pasado           jueves 25 de octubre, por las obras del Metro, se averió el nódulo de programación de las        calderas, por lo que no está funcionando correctamente. Se ha aprobado su sustitución de manera    urgente para que se restablezca el suministro en su totalidad a la mayor brevedad”.     

Grietas en una vivienda de la calle Zubieta:

Una vecina de la calle Zubieta nº1 presentó el 8 de noviembre en TOPOgunea una denuncia con fotos de grietas en paredes y suelo de su vivienda. La afectada ha recurrido a un Notario.  

Nueva denuncia vecinal por ruidos nocturnos en Miraconcha:

El 21 de noviembre, una vecina de Miraconcha se ha dirigido a Satorralaia para denunciar que “llevamos unas semanas horribles por la noche debido al ruido de las obras del metro. Nos hemos puesto en contacto con TOPOgune para solictar la parada durante las horas de descanso, pero nos dan largas…”.

Movimiento vecinal Satorralaia

(Tlfno de contacto: 695715510)

 

Anuncios

Alternatiba Tourrari harrera egiteko deialdia /Llamado a participar en el recibimiento al Tour Alternatiba

Tour Alternatibari harrera egiteko deialdiaoct18
Gaur hainbat talde sozialetako kideek Diputazioaren aurrean egin dugun argazkia Alternatiba Tourrari ostiralean egingo diogun harreraren berri emateko.
Gu han egongo gara!!
Parte hartu ta apoiatu nahai badezu hemen dezute info guztia: Alternatiba2018
Zabaldu!
 
Foto realizada hoy ante la Diputación por miembros de diferentes grupos y organizaciones sociales para llamar a participar en el recibimiento al Tour Alternatiba del viernes en Donostia.
Nosotrxs allí estaremos!!
Animaros a participar, informaros y difundir la convocatoria! Aquí tenéis toda la información: Alternatiba2018

Larunbatean ekintza Kontxan/ Satorralaia organiza el sabado una acción reivindicativa: “Date un paseo por la Concha contra la Pasante!”.

date un paseo por la concha jul18

Datorren larunbatean aldarrikapen ekintza antolatu du Satorralaiak: “KONTXAN PASEO BAT EGIN EZAZU PASANTEAREN AURKA!”

Satorralaia organiza el próximo sábado 21 una acción reivindicativa:

“¡DATE UN PASEO POR LA CONCHA CONTRA LA PASANTE!”

Irakurri gehiago/Leer más

Kontzentrazioa eta bandera beltza / Protesta de decenas de personas y entrega de bandera negra a Eneko Goia.

eneko goiari bandera beltza 10jul18 - satorralaia

Satorralaiak Eneko Goia alkateari erantzunak eskatu eta bandera beltza eman dio:

Hamarnaka lagunek elkarretaratzea egin dute gaur goizean Udaletxean  “ENEKO GOIA: HERRITARREI ERANTZUN! METROA GELDITU!” lemapean

Satorralaia pide respuestas y entrega una bandera negra a Eneko Goia:

Decenas de personas han protestado en el Ayuntamiento con el lema “ENEKO GOIA: HERRITARREI ERANTZUN! METROA GELDITU!”

Irakurri gehiago / Leer más

“Bandera Beltza” Donostiako metroarentzat / “Bandera Negra” de Ecologistas en Acción para la pasante de Metro en Donostia

Donostiako Metroaren pasanteari “Bandera Beltza” eman dio Ekologistak Martxan-ek: Satorralaiak datorren asteartean enkartelada deitu du Udaletxean Eneko Goia alkateari erantzunak eskatzeko

“Bandera Negra” de Ecologistas en Acción para la pasante de Metro en Donostia: Satorralaia convoca una encartelada el próximo martes ante el ayuntamiento para exigir respuestas al alcalde Eneko Goia

Espainiako Ecologistas en Acción erakundeak plazaratu berri duen  “Banderas Negras 2018” txostenean Donostiako Metroaren egitasmoari  “Bandera Beltza” eman dio.  Txosten horrek Espainiako kostaldeari eragiten dioten astakeria handienak laburbiltzen ditu eta Metroaren pasantea ingurumen-kudeaketa txarraren kasu gatazkatsuenen artean jasotzen du. Txostena honako estekan eskura dago eta Donostiako Metro-pasantearen afera 35-36 orrialdeetan aztertzen du:

https://www.ecologistasenaccio n.org/wp-content/uploads/2018/ 06/informe-banderas-negras-201 8.pdf

Salatzen duenez, “egitasmo hau sustatzen duen administrazioak, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Donostiako Udalak, azken berrien arabera 200 milioi euro  gastatu beharko ditu, Donostiako hiriaren erdialdetik eta Kontxako hondartzaren azpitik igaroko litzatekeen obra hori egiteko. Ez dira gai izan obra hori garraioaren eta mugikortasunaren hobekuntzaren ikuspegitik justifikatuko lukeen inolako azterketarik eskaintzeko, eta egitasmoaren aurka diharduen bizilagunen mugimenduak obra hori gaurregun Donostian dagoen garraio publikoarentzat behar gabekoa dela erakusten duten azterketak argitaratu ditu ordea (…) Ezbairik gabe –dio txostenak–, Donostia jasaten ari den gentrifikizazio- prozesuan kokatzen da egitasmo hori, turistentzat eta bisitarientzat pentsatutako proiektu bat da, eta ez hiriko biztanleentzat. Jakina, herritarren partehartzeari ez diote inongo biderik ireki, nahiz eta proiektuaren aurka diharduen bizilagunen mugimendu indartsu bat baden eta diru publiko asko xahutu asmo duten herritarrekin eztabaidatu nahi ez den eta inoiz frogatu ez duten ustezko mugikortasun premia bati erantzuteko”.

Satorralaiaren ustez, Metroaren pasanteari emandako bandera beltzak proiektu zentzugabe eta defendaezin honen sustatzaileak lotsarazi behar lituzke. Hori dela eta, Eneko Goia alkateari bandera beltz bat entregatuko diogula jakinaratzen dugu datorren asteartean udaletxean egingo dugu enkarteladan.

Uztailak 10 Asteartea: Satorralaiak udaletxean enkartelada bat deitu du Eneko Goia alketari erantzunak eskatzeko:

Satorralaia bizilagunen mugimenduak datorren uztailak 10 asteartean enkartelada bat deitu du goizeko 11etan udaletxearen atarian (Ijentea kalea) Eneko Goia alkateari Donostiako Metro-pasantearen egitasmoaren inguruan erantzunik jaso ez dute eragozpen larrien gainean argibideak eman ditzan eskatzeko. Izan ere, Eneko Goiak ez dio erantzunik eman joan den maiatzaren 30ean udaletxean aurkeztu genuen idatzian azaltzen genizkion bizilagunen kezka nagusi batzuren inguruan  argibideak emateko egin genion eskaerari. Idatzi hortan galderak egiten genizkion besteak beste “Cortazar Ensantxea” izeneko hirigunean dauden eraikinen egonkortasunean Metroaren pasanteak lituzkeen ondorioei buruz, edota metroaren zulaketa lanetan erauzi behar diren 406.000 metro kubiko lur hondakindegietara garraiatzeko hirian obrako kamioiek egin beharko dituzten 54.000 joan-etorrien ingurumen-kaltearen inguruan. Halaber, hainteste kalte eta gutxienez 200 milioi eurotako gastua dakarren egitasmo honen emaitza oso zalantzagarrien inguruan galdegiten genion, kontuan hartuta hirian jadanik herritarrek ongi baloratzen duten garraio publikoko sare zabala badugula.

Erantzunak eskatzen ditugu eta Eneko Goiak agertu duen axolagabetasuna eta gutxieneko arreta-eza salatu nahi dugu, herritarrei hilabeteko epean erantzuteko “Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” izeneko legeak agintzen dion eginbeharra ez duelako bete. Datorren asteartean Udaletxeko talde politiko guztiei entregatuko diegu idatzia “Bandera Beltzak 2018” txostenarekin batera.

Beraz, asteartean goizeko 11etan “ENEKO GOIA: HERRITARREI ERANTZUN!” lemapean udaletxean egingo dugun enkarteladan partehartzeko dei egiten dugu.

Metroaren pasantea gelditzeko Satorralaia bizilagunen mugimendua

Harremanetarako telefonoa: 695715510

Informazio gehiago: www.satorralaia.wordpress.com

 “Bandera Negra” de Ecologistas en Acción para la pasante de Metro en Donostia:

Satorralaia convoca una encartelada el próximo martes ante el ayuntamiento para exigir respuestas al alcalde Eneko Goia

El  informe “Banderas Negras 2018” de Ecologistas en Acción ha asignado una bandera negra al proyecto de la pasante de Metro en Donostia. El informe resume los despropósitos  medioambientales más destacados de las costas del Estado español e incluye la pasante de Metro entre los casos más conflictivos de mala gestión ambiental. El informe está disponible en el siguiente enlace y analiza la problemática de la pasante de metro en las páginas 35-36:

https://www.ecologistasenaccio n.org/wp-content/uploads/2018/ 06/informe-banderas-negras-201 8.pdf

A este respecto, denuncia que “la administración que lo promueve, tanto el Gobierno Vasco como el ayuntamiento de Donostia, ha de gastarse unos 200 millones de euros según las últimas informaciones, en realizar esta obra que discurriría por el centro de la ciudad de Donostia y que incluso pasaría por debajo de la playa de la Kontxa. No han sido capaces de ofrecer ningún estudio que justifique dicha obra en términos de mejora del transporte y la movilidad, mientras que la oposición ciudadana al proyecto ha publicado estudios que demuestran que es una obra innecesaria para el transporte público que hay en la actualidad en Donostia (…) Sin duda –prosigue el informe–, es un proyecto que se enmarca en el proceso de gentrificación que está viviendo Donostia, un proyecto pensado para los turistas y visitantes y no para los habitantes de la ciudad. Por supuesto, en ningún momento han permitido la participación ciudadana a pesar de existir un fuerte movimiento vecinal en contra del proyecto reclamando ser escuchada en todo este proceso en el que se pretende gastar mucho dinero público en una supuesta necesidad de movilidad que no han podido demostrar y que no quieren confrontar con la ciudadanía”.

Para Satorralaia, la bandera negra asignada a la pasante de Metro debería avergonzar a los promotores de este proyecto insensato y de imposible defensa. Anunciamos que entregaremos por ello una bandera negra al alcalde Eneko Goia en la encartelada que convocamos el próximo martes ante el ayuntamiento. 

Martes 10 de julio: Satorralaia convoca una encartelada ante el ayuntamiento para reclamar respuestas al alcalde Eneko Goia:

El movimiento vecinal Satorralaia convoca el próximo martes 10 de julio una encartelada a las 11h ante el ayuntamiento (calle Ijentea)  para reclamar respuestas al alcalde Eneko Goia  sobre las graves incógnitas que rodean el proyecto de la pasante de Metro. En efecto, denunciamos que Eneko Goia no ha contestado al escrito que presentamos en el ayuntamiento el pasado 30 de mayo para exponer y solicitar una aclaración sobre varias cuestiones que suscitan una lógica preocupación vecinal. En dicho escrito se plantean serios interrogantes en relación a las previsibles afecciones de la pasante de Metro en la estabilidad de los edificios del Ensanche de Cortazar, así como al impacto ambiental producido por el movimiento de más de 54.000 camiones de obra en la ciudad para el transporte a vertedero de los 406.000 m3 de sobrantes de la excavación. Asimismo interrogamos al alcalde sobre los más que dudosos resultados prácticos de este proyecto invasivo y de elevado coste económico (200 Millones de euros con previsible incremento) en una ciudad que cuenta con una extensa red de transporte público en superficie bien valorada por la ciudadanía.

Exigimos respuestas al alcalde, denunciando que ha mostrado indiferencia y desatención total ante una petición de información sobre la que tenía la obligación de responder –según la “Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”–en el plazo ya agotado de un mes. El martes entregaremos el escrito a los distintos grupos políticos municipales junto con el informe “Banderas Negras 2018”.

Llamamos por tanto a participar en la encartelada que realizaremos el martes a las 11h en el ayuntamiento bajo el lema “ENEKO GOIA: HERRITARREI ERANTZUN!”

Movimiento vecinal Satorralaia por la paralización de la pasante de Metro

Tlfno de contacto: 695715510

Más información: www.satorralaia.wordpress.com

Uztaileko deialdiak/ Convocatorias para el mes de Julio

Uztaileko Deialdiak / Convocatorias para el mes de Julio:

Satorralaia bizilagunen mugimenduak uztailean egingo dituen ekimenen berri ematera  gatoz:

Uztailak 10 Asteartean UDALETXEAREN  AURREAN ENKARTELADA bat egingo dugu, goizeko 11etan Ijentea kalean: “ENEKO GOIA: HERRITARREN KEZKEI ERANTZUN!” :

Irakurri gehiago / Leer más

Pasantea jasangarria? Bai zera!!/ Satorralaia denuncia la pasante de Metro ante la Conferencia Europea sobre movilidad sostenible

Argazkia Foto

Satorralaiak mugikortasun jasangarriarri buruzko Europako Konferentziara eraman du Donostiako Metroaren salaketa:  

Satorralaia  denuncia la pasante de Metro ante la Conferencia europea sobre  movilidad sostenible:  

Satorralaia bizilagunen mugimenduak mugikortasun jasangarriari buruzko Europako konferentziara eraman du Donostiako Metro pasantearen salaketa, egitasmo hau zeharo behar gabekoa, herritarren inongo parteharzerik gabe bultzatua eta jasangaitza dela informatzeko eta salatzeko. “AN UNDERGOUND IN DONOSTIA? IT IS NOT SUSTAINABLE!! METROAREN PASANTEA: JASANGARRIA?? BAI Z ERA!!!” dioen pankartarekin, hamarnaka lagunek  kontzentrazioa egin dugu atzo arratsaldeko 7etan Gipuzkoako Diputazioan egindako Konferentziaren hasiera ekitaldiaren aurrean. Halaber, gaur goizean Donostiako metroaren aferaz informazioa banatuko diegu konferentziako partehartzaileei Tabakalerako sarreran.

Irakurri gehiago / Leer más

Satorralaiak Eneko Goiari/ Satorralaia presenta un escrito con preguntas dirigidas al alcalde Eneko Goia

Satorralaiak Eneko Goiari zenbait galdera egiten dizkion idatzia aurkeztu du

Satorralaia presenta un escrito con preguntas dirigidas al alcalde Eneko Goia

Satorralaia bizilagunen mugimenduak Eneko Goia alkateari Donostiako Metro-pasantearen egitasmoaren inguruan erantzunik jaso ez duten eragozpen larrien inguruan zenbait galdera egiten dizkion idatzia aurkeztu du gaur Udaletxean. Idatziak 3 orrialde ditu eta Udaletxeari eskatzen dio hiritarrei erantzunak emateko dokumentuaren azalpenean arrazoitzen diren proiektuaren alde negatiboen inguruan. Hiritar talde baten ekimenari zor diogu  lan hori, aholkularitza teknikoarekin egin dena.

Satorralaiak talde honek egin duen ekarpena eskertu eta Metroaren pasantea gelditzea eskatzeko  datorren larunbatean arratsaldeko 5’30etan Easo Plazatik bulebarrera egingo den manifestaziora biltzeko dei egin nahi diegu herritar guztiei .

Gaur udaletxeko erregistroan Eneko Goia alkateari zuzenduta aurkeztu dugun idatzia atxikita bidaltzen dizuegu: SR. ALCALDE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Metroaren pasantea gelditzeko Satorralaia bizilagnen mugimendua

Harremaneterako tlfnoa:  695715510

Informazio gehiago: www.satorralaia.wordpress.com

Satorralaia presenta un escrito con preguntas dirigidas al alcalde Eneko Goia:

El movimiento vecinal Satorralaia ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Donostia un escrito con preguntas dirigidas al alcalde Eneko Goia sobre las graves incógnitas que rodean el proyecto de la pasante de Metro. El documento de tres páginas solicita al Ayuntamiento que ofrezca respuestas a la ciudadanía ante la gravedad de los aspectos negativos del proyecto que se argumentan en la exposición. El trabajo ha sido realizado por iniciativa de un grupo de ciudadanxs que han contado con el debido asesoramiento técnico.

Satorralaia agradece esta aportación ciudadana y vuelve a hacer un llamamiento a participar en la manifestación por la paralización de la pasante de Metro que se realizará el próximo sábado a las 17’30h desde la Plaza Easo al boulevard.

Adjuntamos el escrito presentado hoy en registro del Ayuntamiento y dirigido al Alcalde Eneko Goia: SR. ALCALDE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Movimiento vecinal Satorralaia por la paralización de la pasante de Metro

Tlfno de contacto: 695715510

Más información: www.satorralaia.wordpress.com

Arartekoaren ebazpena/ Resolución del Ararteko sobre la consulta popular desestimada sobre la pasante de metro


Satorralaiaren komunikatua / Comunicado de Satorralaia:

Arartekoak gaitzetsi egin du Donostiako Metro pasantearen inguruan herri galdeketa bat egiteko eskaerari Gipuzkoako Diputazioak eman zion ezezkoa:

Satorralaia bizilagunen mugimenduak 8.916 donostiarren sinaduren babesarekin herri galdeketa bat egiteko aurkezturiko eskaera justifikaziorik gabe atzera bota zuela dio

Arartekoaren ebazpena (euskara):

https://satorralaia.files.word press.com/2017/07/arartekoa-eu s.pdf

El Ararteko desaprueba la denegación de la Diputación de Gipuzkoa a realizar una consulta popular sobre la pasante de Metro:

Considera que la petición del movimiento vecinal Satorralaia suscrita por 8.916 donostiarras para realizar una consulta popular fue desestimada sin justificación

Resolución del Ararteko (castellano):

https://satorralaia.files.word press.com/2017/07/ararteko-cas .pdf

Arartekoak joan den uztailaren 11ean eman duen ebazpenaren bidez gaitzetsi egin du Donostiako Metro pasantearen inguruan herri galdeketa bat egiteko eskaerari Gipuzkoako Diputazioak eman zion ezezkoa. Herri galdeketa egiteko ekimena Satorralaia bizilagunen mugimenduak aurkeztu zuen Diputazioan 8.916 donostiarren sinaduren babesarekin, 2016ko uztailaren 13an, hain zuzen ere Foru Aldundiak azpiegitura polemiko horren finantziazioan iragarritako parte hartzearen inguruan herri kontsulta egitea eskatzeko. Arartekoak 15 orrialdeko ebazpenean azaltzen duenez, herri galdeketa egiteko eskaerari Foru Gobernuaren Kontseiluak ezezkoa emanez urriaren 11ean eta azaroaren 29an hartutako akordioek ez dute justifikaziorik: “Foru Aldundiak auzotarren plataformari eman dion erantzunean herri-kontsultaren ekimenaren ezespena ez da nahikoa arrazoitu”, dio Arartekoak, eta erabaki horren “inkongruentziari eta arrazoiketa faltari” dagokionez bizilagunen mugimenduak nurtarrilaren 17an aurkezturiko kexari arrazoia ematen dio. Satorralaiaren iritziz, Metroaren pasantea bultzatzen duten insituzioek herritarren partaidetza oztopatzeko bidegabekeriazko erabakiak hartu dituztela egiaztatzen du Arartekoaren ebazpenak, desadostasun zabala pizten duen egitasmo honen inguruan herritarrei kontsulta egiteko inongo borondaterik ez daukaten bezalaxe. Egoera honen aurrean, proiektu hori geldiaraztearen alde datozen hilabeteetan herritarrek presioa egiteak duen garrantzia azpimarratu nahi dugu, gure ustez, lorpenak erdiestekotan, lehenik eta behin jendartearen ekimenaren eta herritarren mobilizazioaren emaitza izango delako.

Halaber, Satorralaiak herri-kontsulta bat sustatzeko egun dauden eragozpen handiak nabarmendu nahi ditu. Izan ere, gure esperientzia arlo honetan “ez-partehartzearen vía crucis” edo pelegrinazio baten modukoa izan da. Batetik, Euskal Gobernuak desadostasun sozialaren aurrean ezikusiarena egin du eta auzi honetan prozesu partehartzaile bat abian jartzeko dagoen beharra helarazteko asmoz harekin biltzeko egin genion eskaerari ez zion erantzunik ere eman. Hori ikusita, Udaletxera jo genuen, hain zuzen ere herri-kontsulten udal arautegiaz baliatuz Metroaren pasanteari buruz herri galdeketa bat egiteko aukera aztertzeko; baina Eneko Goia Alkateak 2016ko otsailean ziurtatu zigunez, Udalak ez omen zuen gai honetan eskuhartzeko inongo aukerarik. Orduan, Diputaziora jotzea erabaki genuen azkenean, Herritarren Partaidetzari buruzko 1/2010 Foru Arauan oinarriturik eta Diputazioak azpiegitura horren finantzaketan Eusko Jaurlaritzarekin batera eskuhartzeko asmoa iragarri zuenez -egungo Foru Gobernuaren legegintzaldi osorako dokumentu programatikoetan jasota dago asmo hori—Aldundiak proiektua diruz laguntzeko asmo horren inguruan herri galdeketa bat egitea eskatzeko. Helburu hori aurrean, 2016ko uztailaren 13an kasik 9.000 donostiarren sinadurak entregatu genituen Diputazioan herri galdeketa hori egin zedin eskatzeko, nahiz eta jakiterik ez zegoen, Espainiako legediak erreferendum gisako herri-kontsultak egiteko ezartzen dituen eragozpen estuak direla eta, herri-kontsulta hori egiteko zein modalitate erabili ahal izango zen. Sinadurak entregatu eta berehalaxe, ordea, Diputazioak adierazi zuen 2016 urteko Aldundiaren aurrekontuetan Metroaren pasantea diruz laguntzeko aurrikusita zuen 400.000 euroko partida beste prestazio batzuk finantzatzeko erabiltzen ari zela: horrenbestez, lehen unetik gure eskaerari muzin egin eta milaka sinadurak paper errean bilakatzen saiatu zen Aldundia.

Horrez gain, milaka sinadura horiek Eusko Jaurlaritzari ere zuzendu genizkion, Donostiak behar duen garraio-ereduaren inguruan prozesu partehartzaile bat ireki zezan eskatzeko. Baina Arantxa Tapia sailburuak ezkezkoarekin erantzun zion halaber gure eskaerari joan den martxoarenn 21ean.

Esaten dutenez, horiek omen dira herritarrek gure aldarrikapenak eta eskakizunak bideratzeko erabili behar ditugun bideak, baina zein dira emaitzak? Zerk eragozten du, gaur bertan, Metroaren pasantearen proiektua gelditzea eta Donostiarako garraio-eredu egokienaren inguruan herri-galdeketa batekin amaituko den eztabaida eta erabaki prozesu partehartzaile bat irekitzea? Zein dira instituzioek herritarrei parte hartzeko eskaintzen dizkiguten aukerak, eztabaida publikoa eta gardena izan dadin, eta erabakiak modu askean eta informatuan har daitezen?

Metroaren pasantea gelditzeko Satorralaia bizilagunen mugimendua

(Harremanetarako tlfnoa: 695715510)

Informazio gehiagosatorralaia.wordpress .com


El Ararteko desaprueba la denegación de la Diputación de Gipuzkoa a realizar una consulta popular sobre la pasante de Metro:

Considera que la petición del movimiento vecinal Satorralaia suscrita por 8.916 donostiarras para realizar una consulta popular fue desestimada sin justificación

Adjuntamos un enlace a la resolución del Ararteko.

El Ararteko ha adoptado el pasado 11 de julio una resolución por la que desaprueba la denegación de la Diputación de Gipuzkoa a realizar una consulta popular sobre la pasante de Metro. La iniciativa de consulta popular fue presentada el 13 de julio de 2016 por el movimiento vecinal Satorralaia con el aval de 8.916 firmas de donostiarras y la pregunta propuesta versaba sobre la participación de la Diputación en la financiación de este polémico proyecto. En su resolución de 16 páginas, el Ararteko expone que los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Diputación el 11 de octubre y el 29 de noviembre para desestimar la petición de consulta popular carecen de justificación: “La respuesta de la Diputación no contiene argumentación suficiente para desestimar la consulta popular” señala el Ararteko, confirmando la queja formulada el 17 de enero por el movimiento vecinal en relación a la “incongruencia y falta de motivación” de la decisión tomada por la Diputación. Para Satorralaia, la resolución del Ararteko evidencia la arbitrariedad con la que las instituciones promotoras de la pasante de Metro impiden la participación social así como su nula voluntad para consultar a la ciudadanía en torno a este proyecto que suscita un amplio desacuerdo. Ante esta situación, subrayamos la importancia de ejercer en los próximos meses la presión social indispensable para paralizar este proyecto, porque los logros, si finalmente se concretan, serán fruto del esfuerzo y de la movilización popular.

Asimismo, Satorralaia quiere poner de manifiesto los estrechos márgenes existentes a la hora de promover una iniciativa de consulta popular, hasta el punto de que nuestra experiencia en este campo ha sido como un “vía crucis” o peregrinación por la angosta senda de la “no-participación”. En primer lugar, el Gobierno Vasco nos ha ninguneado y ni siquiera se dignó a responder a la petición de mantener una reunión para plantearle la necesidad de un proceso participativo. Entonces acudimos al Ayuntamiento para explorar la posibilidad de realizar una consulta popular sobre la Pasante del Metro apoyándonos en el reglamento municipal de consultas; pero el Alcalde Eneko Goia nos aseguró en febrero de 2016 que el Ayuntamiento no podía hacer nada en este asunto. Por ello decidimos finalmente dirigir nuestra iniciativa a la Diputación acogiéndonos a la Norma Foral 1/2010 de Participación Ciudadana, con el fin de promover una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la intención de la Diputación de financiar esta infraestructura junto al Gobierno Vasco, puesto que tal propósito viene recogido en los documentos programáticos del actual Gobierno de la Diputación. El 13 de julio de 2016 entregábamos para ello cerca de 9.000 firmas de donostiarras en la Diputación, desconociendo el modo en el que podría realizarse la consulta popular debido a las fuertes restricciones que la legislación del Estado impone a la modalidad del referéndum. Pero enseguida la Diputación salió al paso de la entrega de firmas declarando que la partida de gasto de 400.000 euros prevista para la pasante de Metro en el presupuesto foral de 2016 se había destinado a otros fines: pretendía así desde el primer momento transformar las miles de firmas en papel mojado.

También es importante señalar que las firmas fueron entregadas igualmente al Gobierno Vasco, solicitando impulsar un proceso un proceso de participación pública para decidir el modelo de transportes más adecuado para Donostia. Pero la consejera Arantxa Tapia respondió negativamente a la petición el pasado 21 de marzo.

Nos dicen que estas son las vías por las que deben canalizarse las reivindicaciones y exigencias populares, pero ¿cuál está siendo el resultado? ¿Qué es lo que impide, hoy mismo, paralizar el proyecto de la pasante de Metro para abrir un proceso participativo de debate y decisión que culmine con una consulta popular sobre el modelo de transporte más adecuado para Donostia? ¿Qué posibilidades de participación se ofrecen desde las instituciones, para que el debate sea público y transparente, y para que las decisiones sean adoptadas de forma libre e informada?

Movimiento vecinal Satorralaia por la paralización de la pasante de Metro

Más información en: satorralaia@gmail.com 

Para contactar por tfno. 695715510